חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יום הכיפורים - איסורי היום

איסורי מלאכה ועינוי ביום הכיפורים

יום הכיפורים – איסורי היום
איסור מלאכה ביום כיפור
יום הכיפורים הוא אחד מחמשת המועדים שבתורה והעבודה אסורה בו:
"כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם; שבת שבתון הוא לכם..." (ויקרא כ"ג, כב-כג),

חמשת העינויים ביום כיפור
ההלכות והמנהגים העיקריים ביום כיפור קשורים בעינויים, שנצטווינו עליהם מן התורה (וקרא כ"ג, כ"ז):
"אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא,
מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם".
חמשת העינויים הם:
א. איסור אכילה ושתייה;
ב. איסור רחיצה;
ג. איסור סיכה;
ד. איסור נעילת הסנדל;
ה. איסור תשמיש המיטה (=יחסי אישות).

בכמה טעמים מסבירים מדוע הועמדה מצוות "ועיניתם את נפשותיכם" על חמישה עינויים:
א. כנגד חמש פעמים "נפש" הכתובה בפרשת יום הכיפור (ויקרא כ"ג, כ"ז-ל"ב);
ב. כנגד חמשת החושים שבאדם, שאדם עושה בהם מעשיו, הרעים והטובים;
ג. כנגד חמישה חומשי התורה, ובהם תרי"ג המצוות;
ד. כנגד חמש התפילות שמתפללים ביום כיפור;
ה. כנגד חמש הטבילות שטובל הכוהן הגדול תוך כדי עבודתו ביום זה. ויש עוד אחרים.

הסבר העינויים
איסור אכילה ושתייה:
איסור אכילה ושתייה ביו"כ הוא מן התורה. הכול חייבים לצום ביום הקדוש, פרט לחולים, המסתכנים באי-אכילה, ולילדים מתחת לגיל מצוות.

חולה ביו"כ
חולה שיש חשש שיבוא לידי סכנה אם לא יאכל וישתה כלל במשך יום שלם, מותר לו לאכול ולשתות לפי הוראת הרופא. ואם הוא מרגיש, שהוא מוכרח לאכול כדי שלא יבוא לידי סכנה, מותר לו לאכול גם בלי הוראת הרופא, או אפילו בניגוד להוראתו, שכן הדין הוא, שהרגשתו של החולה מהימנה יותר מקביעה רפואית של רופא.

ילד שלא הגיע למצוות
ילד שלא הגיע למצוות והוא כבר בגיל בית ספר, מחנכים אותו לצום לשיעורים ולפי כוחו; פחות מכך מותר לתת לו אוכל ומשקה וגם להאכילו, אם אינו אוכל מעצמו. ילד בן שתים עשרה וילדה בת אחת עשרה (ויש אומרים: גם בת רק בגיל שתים עשרה), אם הם בריאים ויכולים לעמוד בצום של לילה ויום - מתענים מדרבנן.
- בר מצווה ובת מצווה משלימים את הצום כמבוגרים.

יולדת
יולדת אינה צמה כלל בשלושת הימים הראשונים ללידתה; מן היום הרביעי עד ליום השביעי מותר לה לאכול אם היא מרגישה שהיא צריכה לכך. לאחר שבעה ימים דינה כדין אדם בריא. אישה בהריון או מיניקה - דינה ככל אדם.

"יעלה ויבוא"
מי שמותר לו לאכול ביו"כ, מברך ברכת המזון, אומר "יעלה ויבוא" ומזכיר את "יום הכיפורים הזה". בשבת אומר "רצה".

איסור רחיצה
רחיצה במים, אסורה ביום כיפור. לאחר הקימה מן השינה רוחצים את האצבעות; את האצבעות הלחות מותר להעביר על העיניים. מותר לרחוץ במים לכלוך שדבק בגוף.

חולה מותר לו להתרחץ כרגיל, כי איסור הרחיצה הוא מדרבנן. המלך והכלה (עד חודש לאחר החופה) רוחצים את פניהם.

איסור סיכה
סיכה בשמן, במי בשמים וכו' אסורה.

נעילת הסנדל
נעילת נעליים של עור אסורה מדרבנן. נעלים מבד, גומי, מחומר סינטטי או מעץ - מותרים.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יום כפורים
ערב יום כיפור
יום הכיפורים - סדר העבודה


נושאים קרובים באתר דעת
יום כיפור