חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יום הכיפורים - סדר העבודה

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש


בחזרת הש"ץ של תפילת "מוסף" אומרים את "סדר העבודה". החזן אומרה במנגינה מסורתית, והקהל אומרה עמו בלחש.
מהו "סדר העבודה"? - בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עיקרה של עבודות היום הזה בא לביטוי בעבודת הכוהן הגדול, ועיני כל ישראל, המקיימים את חמשת העינויים, היו נשואות אל המקדש בחרדת קודש, שכן כפרת כל ישראל - מלבד כפרת עצמו וכפרת ביתו - הייתה תלויה בעבודת הכוהן ביום זה במקדש, ככתוב:
"וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל". (ויקרא ט"ז, י,ז).
כפרת העם הייתה אחת המטרות בעבודת הכוהן הגדול; מטרה נוספת לא פחות חשובה, הייתה טיהור המקדש, המזבח והכוהנים, ככתוב:
"ויכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכוהנים ועל כל עם הקהל יכפר" (שם ט"ז ל"ג).
בצאת הכוהן הגדול מקודש הקודשים התפלל תפילה מיוחדת למען בית ישראל.

פרק ט"ז בספר ויקרא מוקדש לתיאור עבודתו של הכוהן הגדול בבית המקדש ביו"כ. שבעה פרקים משמונת פרקי מסכת "יומא", מוקדשים לעבודת הכוהן הגדול וסדריה.
במשנה מתואר כיצד הכינו את הכוהן הגדול לקראת עבודתו שבעה ימים לפני יום הכיפורים, כדי שביום הכיפורים יהא בקי ורגיל בעבודתו ועושה אותה ביראה ובכבוד. מלבד האחריות הרוחנית-הנפשית הכבדה שרבצה עליו ביום זה, הייתה עבודתו קשורה בעומס פיסי רב, ובגלל זה הקדימו את ראשית העבודה של יום זה ("תרומת הדשן") לחצות הלילה במקום עם עלות השחר.

הכהן הגדול ביצע מספר עבודות הרב ביום הכיפורים:
שתי תפילות התפלל, קצרה וארוכה;
שלוש פעמים הקטיר קטורת על מזבח הזהב;
שלוש פעמים היה מתוודה;
ארבע פעמים נכנס לקודש הקודשים;
חמש פעמים החליף את בגדיו:
פשט את שמונה בגדי הכוהן הגדול, שביניהם היו "בגדי זהב", ולבש ארבעת בגדי כוהן הדיוט של בד לבן, ולהפך, בהתאם לסוג הקורבן שעליו היה להקריב, וכל זה כדי שלא להיכנס לפני ולפנים בבגדי זהב, שיש בהם כדי להזכיר עוון העגל, וכן גם שיהיה דומה בלבושו למלאכי השרת, הלבושים "בדים", כפי שיוצא מיחזקאל (פרק ט');
חמש פעמים ירד וטבל את בשרו במים;
עשר פעמים קידש ידיו ורגליו;
עשר פעמים הזכיר את "השם המפורש" (י-ה-ו-ה) בנעימה מיוחדת;
חמישה עשר סוגי קורבנות הקריב, מלבד שילוח ה"שעיר לעזאזל";
ארבעים ושלוש פעמים הזה מדם הקורבנות.

וכשיצא בשלום מעבודתו בקודש, היו עושים לו יום טוב, וכל העם שמח עמו.
פיוטים המתארים את השמחה בצאת הכהן הגדול מן הקודש

ועתה, שבית המקדש חרב ועבודת הכוהן הגדול בטלה, "נשלמה פרים שפתינו" (הושע י"ד, ג') - תחת פרים ותחת שעיר המשתלח נשלמה בשפתינו: אומרים את סדר עבודת הכוהן הגדול, כפי שהיה עושה אותה בזמנו.

סדר העבודה של הכהן הגדול בנוסח עדות המזרח
סדר העבודה של הכהן הגדול בנוסח ספרד
סדר העבודה של הכהן הגדול בנוסח אשכנז

לקריאה נוספת:
שמואל ספראי, עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שנימקור הערך: שמואל בן ארצי


הערות לערך:
שם המעיר: עזריה אריאל
הערה: נאמר בערך שהכהן הגדול התפלל שתי תפילות, ארוכה וקצרה. במשנה במסכת יומא הוזכרה רק תפילה קצרה,ואולי כוונת הכותב לקריאת התורה וברכותיה.
מקור ההערה: משנה מסכת יומא


שם המעיר: שלמה עזיזי
הערה: כתוב שהקטיר קטורת 3 פעמים על מזבח הזהב וזה אינו נכון
פעם אחת הייתה בקודש הקדשים


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יום הכיפורים
יום הכיפורים - איסורי היום
יום הכיפורים - הסבר המושג


נושאים קרובים באתר דעת
יום כיפור
יום כיפורים