חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ירושלים - עולים לעיר ולארץ

רשימת עולים ועליות לירושלים [ולארץ]

עליות
1. שנת 1141 עולה ר' יהודה הלוי (ריה"ל) לירושלים. (לפי אגדה אחת הגיע לעיר ונרמס בשעריה על ידי פרש ערבי; לדעת כמה חוקרים מת בדרך אליה.)

2. שנת 1166 מבקר בה רבנו משה בן מימון (הרמב"ם), לאחר שהגיע לארץ שנה קודם. הוא ירד למצרים כעבור שנים אחדות ועד היום טרם נדע מה אילץ אותו לכך. את יום עלייתו ארצה קבע ליום חג לו ולמשפחתו עד עולם.

3. שנת 1170 מבקר בה התייר הנוסע ר' בנימין מטודלה.

4. שנת 1218 מבקר בה המשורר ר' יהודה אלחריזי (אחרון משוררי ספרד). בשירו על ירושלים הוא מכנה אותה "הראל".

5. שנת 1266 עולה אליה רבנו משה בן נחמן (הרמב"ן) ומתיישב בה. הוא זכה לתואר: מחדש היישוב היהודי בירושלים. הוא בנה בה בית כנסת גדול, שנהרס במלחמת השחרור ונבנה מחדש במתכונתו הקודמת לאחר מלחמת ששת הימים. (בעקבות הרמב"ן, ואחר כך בעקבות רבנו עובדיה, באו גם קבוצות מתלמידיהם.)

6. שנת 1448 עולה אליה ר' משולם מוולטרה (איטליה).

7. שנת 1488 עולה אליה רבנו עובדיה מברטנורא (איטליה). בה המשיך במפעלו הנודע, הפירוש למשנה.

8.שנת 1555 בקירוב עולה אליה המשורר מולא חיים אלעזר מטהרן.

9. שנת 1570 בערך קובע ר' יצחק לוריא (האר"י ז"ל) את בית מדרשו בצפת. האר"י ז"ל נולד בירושלים ונסע ממנה לדודו במצרים; למד שם בישיבות וחזר לירושלים עירו, אך משום מה קבע בית מדרשו לתורת הקבלה בצפת.

10.שנת 1571 עולה לירושלים מצנעא שבתימן ר' ישועה בן דוד עדני.

11. שנת 1622 עולה לירושלים ר' ישעיה הלוי הורוויץ ז"ל (השל"ה הקדוש).

12. שנת 1740 עולה לארץ מתורכיה ר' חיים אבולעפיה. קבע בסוף מושבו בטבריה.

13. שנת 1747 עולה לארץ ר' גרשון מקיטוב, גיסו של הבעש"ט.

14. שנת 1750 עולה מתימן המקובל ר' שלום שרעבי (הרש"ש).

15. שנת 1827 מבקר בה בפעם הראשונה השר משה מונטיפיורי. ביקר בארץ שבע פעמים והקים בה שכונות ומוסדות רבים. כמה שכונות נקראות על שמו (מזכרת משה, ימין משה, ועוד). בשנת 1875 הקים בה את טחנת הרוח (לקמח) והיא עומדת (בימין משה) עד היום; פעלה עד 1895. לאחרונה מפעילים אותה כאטרקציה לתיירים ולמבקרים.

ב. עליות קבוצות מאורגנות
1. שנת 1211 עולים לארץ 300 רבנים מאנגליה ומצרפת; חלקם התיישבו בירושלים.

2. שנת 1565 עולים דון יוסף הנשיא עם קבוצה ממגורשי ספרד. בנו את חורבות טבריה והקימו שם אזור יהודי אוטונומי.

3. שנת 1700 עולים אליה ר' יהודה החסיד עם 1500 מקהל חבריו וחסידיו. על שמו "חורבת ר' יהודה החסיד", בית הכנסת המפואר בעיר העתיקה, שנהרס במלחמת השחרור ושוקם לאחר מלחמת ששת הימים. ר' יהודה החסיד נושא את התואר מחדש היישוב האשכנזי בארץ.

4. שנת 1741 עולה לירושלים ר' חיים בן עטר מצפון אפריקה ועמו קהל תלמידיו. (ר' חיים בן עטר הוא מחבר פירוש "אור החיים" על התורה).

5. שנת 1741 עולים אליה ר' גדליה חיון ותלמידיו מתורכיה.

6. שנת 1777 עולים ה"חסידים" בראשותו של ר' מנחם מנדיל מוויטבסק (העלייה החסידית).

7. שנת 1813-1808 עולים לירושלים תלמידי הגר"א (הגאון רבנו אליהו מוילנא) בראשותו של ר' ישראל משקלוב ור' הלל ריבלין (עליית המתנגדים).

8. שנות 1880- 1850 בשלושים שנים אלו עלו לירושלים ולארץ 20-30 אלף יהודים ממקומות שונים.

9. שנות 1903-1880 שנים אלו הן שנות ה"עלייה הראשונה" מרוסיה בחסות "חובבי ציון" והתנועה הציונית. הקבוצה הראשונה הפעילה בעלייה זו היא קבוצת ביל"ו. מעריכים את כלל העולים לארץ בעלייה הראשונה בעשרים וחמישה אלף, אך רבים מהם ירדו מן הארץ.

10. שנות 1914-1904 שנות "העלייה השניה". ברובה גם היא מרוסיה, אך נמנו בה גם עולים מארצות המזרח ומתימן. סך העולים בעלייה זו קרוב לארבעים אלף.

11. שנת 1923- 1919 שנות "העלייה השלישית", לאחר הצהרת בלפור. זוהי, ברובה, עליית צעירים מתנועות חלוציות, אך בין העולים היו גם בעלי מלאכה וסוחרים זעירים. בסך הכול עלו בה קצת יותר מארבעים אלף.

12. שנות 1931-1924 שנות ה"עלייה הרביעית". בתקופה זו עלו, מפולין בעיקר, כשמונים אלף נפש. רבים היו בני המעמד הבינוני ואחדים אמידים, בעלי הון ניכר, אך גם הרבה חלוצים צעירים.

13. שנות 1940- 1932 שנות ה"עלייה החמישית". מחלקים אותה לשתיים:
א. 1935-1932, תחילת התקופה הנאצית. בתקופה זו באו 144 אלף עולים. רבים מהם מגרמניה.
ב. 1940-1936, תקופת המאורעות בארץ והשפל הכלכלי, ופרסום הספר הלבן. למרות הכול עלו בה שמונים ותשעה אלף נפש וביניהם חמישה עשר אלף "בלתי ליגליים".

14. שנות 1947-1941 שנות ה"עלייה השישית". אלו הן שנות המלחמה העולמית השנייה ותקופת המאבק נגד גזרות העלייה. בתקופה זו עלו שמונים וחמישה אלף, ביניהם עשרים ושמונה אלף בלתי ליגליים.

15. שנת 1948 היא השנה בה הוקמה מדינת ישראל. היו בה בשנה זו 700-600 אלף יהודים. בס"ה הגיעו ארצה בין השנים 435 1948-1917 אלף עולים.

16. שנת 1966-1949 בשנים אלו עלו המוני עולים מאירופה ומארצות המזרח. סך העולים - מיליון שלוש מאות אלף.
מקור הערך: שמואל בן ארצי

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ירושלים - תאריכים
ירושלים - שכונות
ירושלים - אתרים היסטוריים
ירושלים – במלחמת העצמאות ו-6 הימים
ירושלים באסלאם
ירושלים – תולדות העיר


נושאים קרובים באתר דעת
ירושלים