חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ארוסין

בזמן התלמוד: מתן טבעת לשם קידושין. כיום: הכרזה על כוונה להתחתן

יעוד ותחילת קנין אשה לשם אישות. בזמן התלמוד והגאונים היה המנהג לקדש האשה בשעת ארוסין, והאשה הופכת להיות אשת איש בגלל קידושין אלה. אחר הקידושין היתה האשה חוזרת לבית אביה עד יום הכניסה או החופה, ואז נקראת אשתו (ש"ע יו"ד סי' רל"ד ח', אהע"ז סי' נ"ה ב).

בזמן הגאונים נתבטל מנהג הארוסין כפעולה נפרדת, ונתפשט מנהג ההתקשרות ע"י שדוכין (ע"ע), ועושים ארוסין ונישואין ביחד תחת החופה.

כתובת ארוסין
ארוסה אין לה חיוב כתובה, שלא תקנו חכמים כתובה אלא לנשואה, ואם רוצה כותב לה (כתובות נ"ד: ש"ע אהע"ז נ"ה ו). אין הארוס חייב במזונות ארוסתו ואינו חייב בקבורתה ואינו יורשה אלא אביה (כתובות ל"ג: ש"ע שם). ארוסה שנדרה נדר, אביה ובעלה מפירים הנדר בשותפות (ש"ע יו"ד סי' רל"ד א).
מיום הארוסין עד הכניסה לחופה, כל זמן שהיא בבית אביה אסורה לבעלה מדברי סופרים, והבא על ארוסתו בבית חמיו מכים אותו מכת מרדות (רמב"ם אישות פרק י, ש"ע אהע"ז סי' נ"ה א).

זמן הנישואין לארוסה
המארס אשה ושהה כמה שנים ותבעה אחר כך לנישואין והיא עודנה נערה, נותנים לה י"ב חודש מיום התביעה להכין צרכיה ואחר כך תנשא. לבוגרת נותנים י"ב חודש מיום הארוסין. המארס את הבעולה נותנים לה שלושים יום מיום התביעה. הגיע הזמן ולא נשאה - חייב במזונותיה (כתובות נ.ז: אהע"ז נ"ו א).

המארס את הקטנה והבעל תבעה לנישואין, בין היא בין אביה יכולים לעכב שלא תנשא עד שתגדל להיות נערה בת י"ב ויום אחד (קדושין מ"ח. ש"ע שם).

המארש אשה ולא לקחה, לא יצא למלחמה פן ימות ואיש אחר יקחנה (דברים כ' ז). אבל במלחמת מצווה אינו פטור.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
תולדות ברכות אירוסין ונישואין / עזריאל הילדסהיימר - ירושלם


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נישואין
חתונה
אירוסין, ביטול
ברכות אירוסין


נושאים קרובים באתר דעת
אירוסין