חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אביאסף

אביאסף היה אחד משלושת בניו של קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, שהתקומם על משה במדבר. בכל המקורות הוא מופיע שלישי. [שמות האחים הנוספים: אסיר ואלקנה].

במדבר פרק כו, יא נאמר "וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ". אמנם הם היו תחלה בעצת אביהם [רש"י תהלים פרק מב פסוק א] אך פרשו בשעת המחלוקת, וכש"פתחה הארץ את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ …ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו. ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חרבן הבית ועל מלכות בית דוד". נאמר על בני קרח שהיו צדיקים. אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרק ו פסוק כג, רמב"ן במדבר פרק טז פסוק לב : "כי היו גדולים צדיקים וטובים וזכותם עמדה להם".

מבני קרח לומדים כיצד התשובה מצילה: מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק כו :
"…להודיע כח התשובה שבני קרח בתחלה היו עם אביהם, ולבסוף הרהרו כולם לעשות תשובה, והצילם הקב"ה, ונתבצר להם מקום בגיהנם: על שלשה עמודים שלא יגיעו להם חום האש, והתחילו לומר שירה".
בני קרח [ואביאסף בתוכם] עודדו בשעת צרה את בני עמם הצדיקים מדרש תהלים (בובר) מזמור מו, באומרם :
"…אל תיראו. אנו ראינו כל הנסים שעשה עמנו… והיכן היינו באותה שעה? באויר העולם… אמר ר' נחמיא בשעה שנפתחה הארץ ונבלעו, העמיד להן הקב"ה כתורן וכנס… וכן אמרו בני קרח אל תיראו צדיקים מאימת יום הדין, שאין אתם נתפסין עם הרשעים, כשם שלא נתפסנו אנחנו…".
כאשר פערה האדמה את פיה, נשארו בני קרח על פיסת אדמה: ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס רמז תשעג "נקרע כל מקום סביבותם ואותו מקום שהוא תחתיהם לא נקרע".

צאצאיו היו משוררים ונקראו 'הקרחים' [אבן עזרא במדבר פרק כו פסוק יא]. בתהלים יש אחד עשר מזמורים שנכתבו על בני קרח.

נזכר בדברי הימים א [ו,ח,ועוד] כ- אֶבְיָסָף. הוא נחשב לאבי משפחת שמואל הנביא. [דברי הימים ו יח-כב].
בתלמוד מובא, שלא כל עדת קורח נבלעה באדמה. ניצולים בולטים היו בני קורח. במדרש תהלים (בובר) מזמור יח נאמר שבני קרח עשו תשובה, ונקראו חביבים ושושנים, כי "נתייאשו ממעשה אביהם, ועשו תשובה". ואף מזמור בתהילים מוקדש להם: "למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות". (תהלים מה א). כמו כן נאמר במסכת בבא בתרא שכמה מזמורי תהלים כתב דוד המלך בשמם: דף יד עמוד ב : "דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע"י משה, ועל ידי הימן, וע"י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח".

במדרש תהלים (בובר) מזמור מה כתוב שכל אחד מהבנים אמר מזמור אחד, ונקראו " ידידים של הקב"ה" ולימדו שירה לפני הקב"ה:
"בשלשה דברים נאמר המזמור הזה, בניצוח במשכיל בשיר, כנגד שלשה בני קרח, ומפני שהם שלשה אמרו שלשה, [ידידות], אמר להם הקב"ה: כל אחד ואחד שלו ידידות הם לפני, מניין אתה יודע שהיו משה ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן של בני קרח, שנאמר למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות, משמיע ידידים של הקב"ה, לכך נאמר שיר ידידות, ומלמדים לומר שירה לפני הקב"ה, שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך (ישעיה נד יג)".
לעיון נוסף:
פרשת קורח - מה עלה בגורלם של בני קורח ?/ש' פוקס


מקור הערך: מרים סמואל, על פי אנציקלופדיה לאישים בתנ"ך, ד' קמחי

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קאהוט חנוך