חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אשת איש

יהודיה הנשואה לאדם מישראל ע"י חופה וקדושין

יהודיה הנשואה לאדם מישראל ע"י חופה וקדושין נחשבת ל"אשת איש" לכל דיני עריות.

אשה שהייתה מוחזקת כאשת איש, וטוענת שהיא פנויה, צריכה עדות שנתגרשה או שנתאלמה כדי להתירה להנשא. אשה שאינה מוחזקת לאשת איש, נאמנת לומר שהיא גרושה או אלמנה (רמב"ם הלכות גרושין).

מי שהחזיק ברשותו נכסי אשת איש, וטוען שהם לו, אין לו חזקה אלא אם כן החזיק בהם שלוש שנים אחרי מות בעלה (ב"ב מ"ט.).

הבא לדון עם אדם על עסקי אשתו, צריך הרשאה ממנה (רמב"ם שלוחין ושותפים פרק ג).

אשת איש שלותה כסף, הבעל פטור מלהחזיר את חובותיה, ואין מחייבים אותה למכור כתובתה. אם יש לה נכסים שאין לבעלה רשות בהם, כופים אותה לשלם. אם עברה על תקנת הקהל וחויבה בתשלום, הבעל לשלם חייב את חובותיה (בית יעקב סי' קע"נ, הרא"ש כלל ל"ט סי' נ', הרשב"א סי' אלף פ"ח).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
אשת איש