חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בוגרת

בת, בת י"ב שנים ושישה חודשים

בת שגילה מעל 12.5 שנים. עד גיל 12 נחשבת הבת "קטנה", מגיל 12 היא "נערה", ולאחר 6 חודשים נחשבת ל"בוגרת".

אין בין נערה לבוגרת אלא שישה חודשים בלבד (כתובות ל"ט.). סימני בגרות מבוררים בש"ע (אהע"ז סי' קנ"ד ט"ו). אם הייתה בת י"ב שנה וששה חודשים ולא נראו בה סימני בוגרת, הרי היא ספק נערה ספק בוגרת. אם ילדה אחר 12.5 שנים, הרי היא גדולה ודאית.

דיני הבוגרת
הבוגרת היא בת גדולה העומדת ברשות עצמה:
א) אין האב יכול להפר נדריה
ב) מעשה ידיה ומציאתה לעצמה
ג) אין האב יכול לקבל קדושיה או גיטה
ד) אין האב חייב להשיא את בתו הבוגרת, אבל הוא צריך להשתדל להשיאה. הוא חייב לתת לה נדוניה כדי שאנשים ירצו לשאת אותה. ולא יפחת לה מחמשים זוז, שהוא הסכום המינימלי שפוסקים לאשת עני בישראל (כתובות נ"ב. ס"ח.).
ה) אחרי מות האב אין הבוגרת נזונה מנכסיו, אך האחים חייבים לתת לה לצורך נישואיה (עי' כתובות נ"ב.).
ו) בוגרת אינה רשאית לנוול את עצמה בימי אבל אביה, מפני שצריכה להתקשט כדי שתנשא (תענית י"ג. רש"י).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן