חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סזון: פעולות ההגנה באזור חיפה

תאור המכות שהכו אנשי ההגנה חשודים בחברות באצ"ל ב-3 באפריל 1947. המקור: ארכיון תולדות ההגנה, חטיבה 8א, תיק 23

בתקופת הסזון היכו אנשי ההגנה חשודים בהשתייכות לאצ"ל. המקור למסמך המובא כאן: ארכיון תולדות ההגנה, חטיבה 8א, תיק 23
הנידון: פעולת עונשין נגד אנשי האצ"ל בקריית-חיים, קריית-מוצקין וכפר-חסידים בליל 3.4.47
לפעולה רוכזו כ-130 איש. היו שני בסיסי יציאה: א) יגור. ב) עיר המפרץ.
שעת האפס (אחידה) 01.30. לפעולה יצאו 15 חוליות בנות 7-6 איש. פעולה מוצלחת לגמרי בוצעה על-ידי 11 חוליות.
פעולה מס. 1 - הנושא פנחס בל - בן 19, קריית-מוצקין שכונת הצריפים.
פ.ב. הוצא החוצה מביתו. נבהל ושאל 'למה בכוח'. גיסו שהיה בבית לא התערב. האם צעקה 'חמס'. הוכה בנאמנות. יתכן ששברו לו רגל. הפריצה לבית בוצעה בכוח. נסיגה מסודרת, על כל הציוד.
פעולה מס. 2 - הנושא צבי וייס ואחיו טוביה וייס (בני 18-19) ק. מוצקין.
החוליה תפסה את כל הבניין. קראו לו החוצה באנגלית. פתחו את הדלת. הנושאים עשו את עצמם ישנים. אחרי זה ניסו להתנגד. השתלטו עליהם. בחוץ התאספו אנשים. מפקד החוליה פקד עליהם להסתלק. בינתיים הצליחו אנשי הבית לסגור את הדלת. התפרצו שנית והשלימו את מלאכתם. בחוליה נוכח מזהה. נסיגה מסודרת על הציוד.
פעולה מס. 3 - הנושא חנן לבקוביץ. קריית-מוצקין. בן 17.
החוליה ניסתה להתפרץ ולא הצליחה. התפרצו דרך המרפסת. בבית נוכחו אנשים שהגנו על הנושא בכוח. התגברו על ההגנה. הנושא ברח לבית-כיסא. משם הוצא החוצה. לא הוכה חזק בגלל גילו הרך. התפתחה שיחה בינו ובין החוליה. טען שהוכנס לאצ"ל באיומים ולא יכול לעזוב בגלל הפחד מפניהם. נוכח מזהה. נסיגה מסודרת על הציוד.
פעולה מס. 4 - הנושא יצחק אקשטיין, בן 19. מפרץ חיפה.
הכניסה עלתה בנקל. הייתה שיחה עם האב. פועל מקרי הקים צעקות. הוצא החוצה יחד עם אחיו המבוגר. טען שהוכנס לאצ"ל על-ידי שמואל מזרחי מקריית-מוצקין. לא הוכה חזק. קיבל סטירות הגונות ואזהרה. הגישה למקום הייתה קשה בגלל הימצאות שמירה צבאית בסביבה, אך עלתה יפה. הנסיגה מסודרת.
פעולה מס. 5 - הנושא קלמן מנגל - קריית-חיים, בן 19.
הדלת נפתחה על-ידי אנשים מבפנים. האֵם הגנה על בנה באומץ. היו צעקות רבות. קיבל את מנתו בפנים הבית. בני הבית התערבו בעניין. קמה קטטה. החוליה התגברה וסיימה את מלאכתה. אבד חלק מן הציוד (מסכה, אגרופן וכובע). הנסיגה בוצעה בריצה בגלל חשש מהמשטרה הקרובה.
פעולה מס. 6 - הנושא דוד סגל - בן 18, קריית-חיים.
הכניסה הייתה תרמית. הנושא הוצא מביתו. ההורים התערבו קיבל מכות נאמנות. ייתכן שנשברה לו יד. אבדו כובע ומקל.
פעולה מס. 7 - הנושא יוסף סגל - בן 30, כפר חסידים.
החוליה החלה שתי דקות לפני שעת האפס. פרצו פנימה. י.ס. ברח מהחלון לכיוון צינור הנפט. עצרוהו על-ידי איום ביריות. אמר שלא יגלה כלום. הוכה קשה.
פעולה מס. 8 - הנושא בלקו משה - בן 32, כפר-חסידים.
הדלת נשברה. ניזוקו החלונות. קמה התקהלות בחוץ. האיש ניסה לברוח. התברר שישן בבגדים. התגונן בחוזקה. נשך אחד התוקפים.
פעולה מס. 9 - הנושא בלקו שלום - בן 31, כפר-חסידים.
זקן פתח את הדלת. הוא צעק לא לפתוח. החוליה נאלצה לשבור עוד דלת פנימית. ניסה לקפוץ מהחלון. נתפס. אשתו צעקה. שכנים התאספו בחוץ ולא התערבו. לחם קשות. הוכה קשות.
פעולה מס. 10 - הנושא יעקב בירנבום - בן 34, כפר-חסידים.
הוצא מביתו בתרמית. הוכה קשות. יתכן שנשברה לו יד. השכנים ניסו להתערב אך סולקו. פתק הסברה שהיה צריך להישאר במקום, אבד.
פעולה מס. 11 - הנושא אברהם רובינשטין - בן 35, כפר-חסידים.
הועלה אור בחוץ אחרי שנקרא החוצה. שברו את המנורה. השכנים הושתקו. הנושא הוכנס פנימה.
הערות: בזמן הפעולה במוצקין צפצפו נהגי הטקסי במקום בצפצפותיהם.
בכפר-חסידים ניתנה אזעקה.
לא הייתה כל התנקשות עם כוחות יפה [הכוונה לבריטים].
שתי פעולות בוטלו בגלל אי הופעתם של שתי חוליות חיפאיות.

שלושה מבין המוכים נזקקו לאישפוז בבית-חולים וארבעה נזקקו לטיפול של רופא בביתם:
פנחס בל (מקריית-מוצקין). נקבע אצלו שבר פתוח בבוהן וחשד לשבר בכל היד השנייה.
וייס צבי (מקריית-מוצקין). חשד לשבר בגולגולת. גם האֵם נזקקה לטיפול רפואי. כנראה שגם האח הצעיר ספג.
יוסף סגל (מכפר-חסידים). בן 31, חשד לשבר בזרוע ימין.
שלושה מהמוכים שנפצעו בפעולת העונשין נמצאים עתה במאסר:
יוסף סגל מכפר-חסידים, שוכב בבית-החולים הממשלתי, נאסר בבית-חולים "הדסה" על-ידי המשטרה.
דוד סגל מקריית-חיים, נאסר על-ידי משטרת קריית-חיים.
קלמן מנגל - כנ"ל.


מקור הערך: פרופ' יהודה לפידות

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
סזון


נושאים קרובים באתר דעת
סזון