חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טוביה - ב

שני שמות במקרא: יריבו של נחמיה, משה רבנו.

א. יריבו של נחמיה.
נחמיה כינה אותו ה"עבד העמוני" ככינוי גנאי, כעושה דברם של עממים אויבים לישראל. נחמיה ב,י.שימש פחה בארץ עמון והייתה לו גם עמדה חשובה בירושלים. עוד לפני בוא נחמיה לארץ, היה כבר טוביה מוכר כאחד מהאנשים רבי ההשפעה בירושלים. היה ממקורביו של הכהן הגדול "ורבים מיהודה בעלי שבועה לו", וייחדו לו אפילו לישכה בבית המקדש בירושלים [יג, ד-ה]. טוביה הפריע לבנין החומה, היה בין הקושרים על נחמיה להילחם בו בירושלים, ביקש להוציא עליו שם רע על ידי נביא שקר, ושלח איגרות כדי להפחידו. נחמיה, לאחר שובו מפרס, "השליך את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשכה" והרחיק אותו ואת בני המשפחה מירושלים [זכריה ו,י].

בספר נחמיה מסופר על שלושה אנשים שהיו מנהיגיהם של אויבי יהודה בימיו: סנבלט החורוני, טוביה העמוני וגשם הערבי. הם רצו לפגוע ביהודה בכל דרך אפשרית. טוביה פעל בעיקר בתוך יהודה ומטרתו היא לפגוע בנחמיה באופן אישי. סנבלט החורוני נעזר בטוביה ובגשם הערבי כדי להציק לישראל.

טוביה כנראה גר חי ביהודה. היו לו קשרים משפחתיים עם אנשים חשובים ביהודה, כמו שכתוב (נחמיה ו,יז): " גם בימים ההם מרבים חורי יהודה איגרותיהם הולכות על טוביה ואשר לטוביה באות אליהם, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתן הוא לשכניה בן ארח, ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה " . מיד כשנחמיה מגיע ליהודה, מתעוררים סנבלט וטוביה (ב,י): " וישמע סנבלט ... ו טוביה ... וירע להם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל ". כשנחמיה ואנשי-יהודה מתחילים לדבר על בניין חומת ירושלים, טוביה ורעיו לועגים להם וחושדים בהם במרידה במלך. (ב יט] סנבלט וטוביה שוכרים איש מיהודה – שמעיה בן דליה בן מהיטבאל (ו ,י),לשכנע את נחמיה להסתתר מפניהם בהיכל ה'. "טוביה ו סנבלט שכרו, למען שכור הוא, למען אירא ואעשה כן וחטאתי; והיה להם לשם רע למען יחרפוני ". טוביה המשיך לנצל את קשריו ביהודה כדי לנסות להפחיד את נחמיה (ו ,יט): " איגרות שלח טוביה ליראני ".

נחמיה פרק ו
(יז) גַּם בַּיָּמִים הָהֵם מַרְבִּים חֹרֵי יְהוּדָה אִגְּרֹתֵיהֶם הוֹלְכוֹת עַל טוֹבִיָּה וַאֲשֶׁר לְטוֹבִיָּה בָּאוֹת אֲלֵיהֶם: (יח) כִּי רַבִּים בִּיהוּדָה בַּעֲלֵי שְׁבוּעָה לוֹ כִּי חָתָן הוּא לִשְׁכַנְיָה בֶן אָרַח וִיהוֹחָנָן בְּנוֹ לָקַח אֶת בַּת מְשֻׁלָּם בֶּן בֶּרֶכְיָה: (יט) גַּם טוֹבֹתָיו הָיוּ אֹמְרִים לְפָנַי וּדְבָרַי הָיוּ מוֹצִיאִים לוֹ אִגְּרוֹת שָׁלַח טוֹבִיָּה לְיָרְאֵנִי:
נחמיה פרק יג
ז) וָאָבוֹא לִירוּשָׁלִָם וָאָבִינָה בָרָעָה אֲשֶׁר עָשָׂה אֶלְיָשִׁיב לְטוֹבִיָּה לַעֲשׂוֹת לוֹ נִשְׁכָּה בְּחַצְרֵי בֵּית הָאֱלֹהִים: (ח) וַיֵּרַע לִי מְאֹד וָאַשְׁלִיכָה אֶת כָּל כְּלֵי בֵית טוֹבִיָּה הַחוּץ מִן הַלִּשְׁכָּה:


ב. אחד משמותיו של משה
ויקרא רבה (וילנא) פרשה א
עשרה שמות נקראו לו למשה: ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו, אבי זנוח. רבי יהודה ברבי אלעאי אמר: אף טוביה שמו. הה"ד (שמות ב) ותרא אותו כי טוב הוא - כי טוביה הוא.
מקור הערך: מרים סמואל, על פי אישי התנ"ך לרב יש"י חסידה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
טוביה