חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עשרה בטבת

אחד מארבעת הצומות לזכר חורבן הבית


האירועים בעשרה בטבת
בעשרה בטבת התחיל המצור על ירושלים בימי הבית הראשון, ככתוב:
"ויהי בשנה התשיעית למולכו (של צדקיהו), בחודש העשירי, בעשור לחודש בא נבוכדנאצר, מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים וייחן עליה ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד עשתי (=אחת) עשרה שנה למלך צדקיהו". (מלכים ב', כ"ה, א-ב)

במאורע זה בשרשרת המאורעות של החורבן תלו קדמונינו את הצום הראשון מארבעת הצומות. אומרים בו "סליחות" לעשרה בטבת. מנהגי עשרה בטבת הם כמנהגיה של תענית ציבור בכלל.

עשרה בטבת בערב שבת ובשבת
חל צום עשרה בטבת בערב שבת מתענים ומשלימים עד צאת הכוכבים, אף על פי שנכנסים לשבת במצב של רעב.

חל עשרה בטבת בשבת - בעת שקידשו את החודש לפי הראייה היו מתענים בו למרות השבת, מפני שכתוב במאורע זה "בעצם היום הזה (יחזקאל כ"ב, ב), ואותו יום מצור חל בשבת, כך נמצא כתוב בספרי הגאונים. לפי הלוח שבידינו לא יחול עשרה בטבת בשבת לעולם.

עשרה בטבת "יום הקדיש הכללי"
לאחר השואה (חורבן גלות אירופה בשנים ת"ש - תש"ה) קבעה הרבנות הראשית של א"י את העשרה בטבת ל"יום הקדיש הכללי". כל מי שאינו יודע באיזה יום בדיוק נהרגו אבותיו וקרוביו על קידוש השם, אומר "קדיש" לעילוי נשמתם ביום זה.

ביום זה מדליקים נר זכרון לחללי השואה בבתי הכנסת, ורבים מדליקים נר נשמה גם בבתיהם.

וזו לשון ההוראה של הרבנות הראשית בעניין יום הקדיש:
יום העשירי בטבת נקבע על ידינו בזמנו, לשעה ולדורות, ל"יום השנה" לקהילות הקודש, אנשים נשים וטף, שנספו בהמוניהם באכזריות חמה בידיה הטמאות של המפלצת הנאצית באירופה, ועשן הכבשנות, שבהם עלו על המוקד, כיסה עליהם ועל יום פקודתם.

לאלה המיליונים החללים, שאין סמוכים לקביעת יום מותם - קדוש יום זה לזכרם ולעילוי נשמותיהם הזכות והטהורות. דינו של יום זה, יום העשירי בטבת, לבניהם ולקרוביהם, כדינו של יום המיתה לאמירת "קדיש" ללימוד משניות ולהדליק נר נשמה.

ולכל יהודי באשר הוא שם קדוש יום הזה לזכר רבבות בתי אבות והמשפחות, שנשמדו כליל, ללא השאיר שריד ופליט, וגואלם הוא בית ישראל כולו; ומן הראוי שכל אחד ידליק בליל זה, אור לעשרה בטבת, נר נשמה בביתו, ומי שאין הוריו בחיים (גם אם לא נספו בשואה) ישתתף באמירת "קדיש" בציבור.

אחרי קריאת התורה בתפילת "שחרית" תיאמר בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות תפילת האזכרה המיוחדת שנערכה על ידינו בשעת השואה. שעה לפני תפילת "מנחה" מתכנס הציבור בכל מקום בארץ ובתפוצות לבתי הכנסת לאמירת תהלים (פרקים ט"ז, י"ז, פ"ג), פסוק פסוק, וללימוד משניות (מסכת דמאי, פרק ד', ו-ז) לזכר חללי השואה, וכל הציבור אומר קדיש יתום.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן


ערכים קרובים
צום - הסבר המושג
תענית
ספרים בטקסט מלא
סליחות לימי הצומות