חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בל תוסף

איסור להוסיף על מצוות התורה

אזהרה (מצוות לא תעשה סי' תנ"ה פרשת ראה) שלא להוסיף על מצוות התורה.

והאזהרה (מצוות לא תעשה סי' תנ"ו) שלא לגרוע ממצוות התורה, שנאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו (דברים ד' ב), בין במצוות התורה שבכתב, בין במצוות תורה שבע"פ, שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו (שם י"ג א).

הכהן העולה לדוכן אינו רשאי להוסיף ברכה משלו על הברכה המשולשת (ראש השנה כ"ח.) מפני שמפורשת בתורה, ודרשו מלשון "הדבר" שאפילו דבור אסור להוסיף.

אסור להוסיף במקום שהקפידה התורה במנין ובשיעור, כגון להניח חמש פרשיות בתפילין וחמישה מינים בלולב וחמש ציציות בבגד. (ספרי).

דברים שאינם בכלל "בל תוסיף"
יש להוציא מכלל "בל תוסף" דברים הרבה בקיום המצוות אע"פ שנראים כעין הוספה:
א) אין בל תוסיף אם שנה ושלש המצווה, כגון תקיעת שופר שהוסיפו תקיעות מיושב לתקיעות מעומד הרי הוא כאלו עשה המצווה שתי פעמים.
ב) אין בל תוסיף אלא אם מתכוון להוסיף על המצווה. אם אינו מתכוון לשם מצווה אינו עובר. כגון הישן בשמיני בסוכה, לא עבר.
אין איסור לאכול מצה במוצאי פסח אם לא היה חמץ בבית.
ג) אין איסור בל תוסף בספק, כגון להוסיף מחול אל הקודש.
ד) אין בל תוסיף במה שתקנו חכמים לצורך חיזוק המצווה או מטעם אחר, כגון ב' ימים טובים של גלויות.
ה) אין בל תוסיף בדבר שאין בו מנין מפורש בקבלה. כמו ערבי נחל, אם הוסיף על שנים אין איסור.מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן