חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חיים מוולזין

רבי חיים איצקוביץ ידוע בשם רבי חיים מוולוז'ין (1749 - 1821), היה מחשובי תלמידיו של הגאון מוילנה, רב העיירה וולוז'ין ומייסדה של ישיבת וולוז'ין. מחבר הספר "נפש החיים", ו"רוח חיים" על מסכת אבות.

תולדותיו
משנתו החינוכית
ישיבת וולזין
ספריו
הספר נפש החיים
שער א' - האדם (22 פרקים)
שער ב' - התפילה (18 פרקים)
שער ג' - האלוהות (14 פרקים)
סיום (8 פרקים)
שער ד' - לימוד תורה (34 פרקים)

תולדותיו
בצעירותו למד אצל ה"שאגת אריה", שהיה רב וולוז'ין, ולאחר מכן עבר לוילנה ונהיה לתלמידו החשוב של הגאון מוילנה. בברכתו של הגאון מוילנה, עבר לוולוז'ין ושימש כרבה של העיירה.
בראשית המאה ה-19, לאחר פטירתו של רבו, ייסד ר' חיים את ישיבת עץ חיים בוולוז'ין ובכך הפך לאבי הישיבות הליטאיות הגדולות. ספרו הידוע הוא "נפש החיים" המדגיש את חשיבות לימוד התורה.

משנתו החינוכית
רבי חיים החשיב מאוד את לימוד הבקיאות. הוא דרש ישרות בלימוד וכתב שפירוש מפולפל, גם אם נראה יפה, אם אינו לפי האמת יש להרחיקו. העריך מאוד את חשיבות החזרות בלימוד ואמר שעל ידי ריבוי חזרות יתורצו שאלות רבות. לאדם המתקשה בלימודו הציע ללמוד במתינות ומתוך שמחה, וכתב שבלימוד כזה יכול להשיג בזמן מועט מה שבלא מתינות ישיג בשעות רבות.
שלא כמקובל כיום בישיבות העדיף רבי חיים לימוד רצוף, ורק במקרה של הרגשת רפיון המליץ על לימוד מוסר.

היה מתון ביחסו לתנועת החסידות, והתיר להצטרף לתנועת החסידות בשלשה תנאים: שיקפיד על דקדוק הלכה; שלימוד גמרא בעיון יהיה בשבילו העיקר החשוב; שלא יבזה את הגר"א שהתנגד לחסידות.

ישיבת וולזין
יסד את ישיבת וולז'ין, כדי לרכז כשרונות מעולים ללימוד מסודר בשיטתו של הגאון מווילנה. התקיימה בשנים 1892-1802.
הישיבה הייתה תופעה חדשה בעולם הישיבות של פולין ליטא. היא הוקמה לא ע"י רבני הקהילה ופרנסיה בוולוז'ין, אלא ביוזמת רבני קהילות ובמגמה ייחודית להקים בית יוצר לגדולי תורה. להאדיר את הלמדנות למדרגה גבוהה, שתעלה על החסידות ועל ההשכלה שפשטו, ותהווה סכר בפני התפשטותן לליטא.

הערך "ישיבת וולז'ין" באנציקלופדיה יהודית דעת

ספריו
נפש החיים - ספר בארבעה שערים בנושאים מחשבתיים. תיאור הספר בהמשך.
רוח חיים - פירוש על מסכת אבות, בפירוש זה מביא אף מדברי אחיו רבי זלמן. טקסט מלא של הספר "רוח חיים"
חוט משולש - ליקוטי שאלות ותשובות. לוקט על ידי תלמיד הישיבה הרב הלל פריד.

הספר נפש החיים
הספר מבוסס על הזוהר, עץ החיים וספרי קבלה נוספים. הספר בא להסביר סוגיות בעולם היהדות ונכתב כמענה לספר התניא של חסידות חב"ד. בספר זה ישנו עימות עם רעיונות חסידיים כמו "צדיק יסוד עולם" שדרכו מתקשרים אל האלוהות, שהדבקות הרגשית ויראת השמים הנה הדבר החשוב ביותר. בספר ארבע שערים ושמונה פרקי השלמה אחרי שער ג'.

שער א' - האדם (22 פרקים)
הרעיון המרכזי של שער א' קובע על פי התנ"ך והקבלה, שהאדם נברא בצלם אלוהים, ולכן כשם ששם אלוהים מבטא שליטה ואדנות של האלוהות על כל היקום (בעל הכוחות כולם), כך האדם כולל בתבניתו את כל הכוחות והעולמות כולם, ולכן יש בידיו כוחות קוסמולוגיים להשפיע לטובה או לרעה על כל היקום כולו, מרום מעלתו הנסתרת ועד לתחתיתו הגלויה, עם כל העולמות הנגלים והנסתרים שבו, ואפילו להוסיף כוח בפמליה של מעלה ולתגבר את הגילוי האלוהי בעולם בסוד תנו עוז לאלוהים ורוכב שמים בעזרך. ובדבר זה הוא עליון על המלאכים. ואין צורך לאדם במתווכים בינו לבין האלוהות. כמו כן, מכיוון שבכל מעשה ומעשה האדם יכול להשפיע מבחינה מטפיזית על כל היקומים, יש להזהר ולדקדק במעשים כפי שהתורה שהיא נשמת העולם מדריכה עליהם.

שער ב' - התפילה (18 פרקים)
אף שיש פער לא נתפס ואינסופי בין עצמות הבורא האינסופית ולבין האדם, וזוהי עזות לפנות אליו, הוא גילה שזה רצונו.
עבודת האל שבלב זו תפילה, והיא המזון הרוחני לעולמות ולאדם עצמו, ולכן היא עומדת ברומו של עולם. הברכה שאנו מברכים את האלוהים אינה לעצמות האינסופית של האל, שהרי היא סתומה מכל ואין לנו בה שום תפיסה, אלא לעצמות אינסוף מצד כוחותיו האלוהיים המתחברים אל העולם בהכרתנו ובהשגותינו. בזה תפילת האדם מעוררת את השפע האלוהי לרדת ולהחיות הכל, וזה עניין הברכה, השפע והריבוי החיוניות האלוהית בעולם.
כאשר האדם מתפלל, אסור לו להתפלל אל ההתגלויות של האלוהות, אלא אל יחידו של עולם, אל העצמות האלוהית בלבד. ב"קוראנו אליו" - אליו ולא אל מידותיו. כוונת התפילה צריכה להיות להוסיף כוח בעולמות העליונים.

שער ג' - האלוהות (14 פרקים)
האלוהים הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. לכן הוא נקרא "המקום", ולכן בכל רגע כל העולמות מתהווים וקיימים מרצונו. הוא נקרא בשם הוויה, כי הוא מתחבר ברצונו לעולמות מהווה אותם ומקיימם בכל רגע. יחס האלוהות לעולם הוא כיחס הנשמה לגוף, לית אתר פנוי מינא. האלוהות ממלאה את הכל, "הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא", ועצמותו נמצאת בכל.

סיום (8 פרקים)
אזהרה מיהירות בעבודת האל.

שער ד' - לימוד תורה (34 פרקים)
חשיבות רבה יש ללימוד הגמרא והמפרשים. העיקר הוא הבנת את הדברים, ולא התפעלות ודבקות רגשית. התורה היא הדיבור האלוהי, אור כל העולמים, קיום ושורש הכל, והעולם נברא בשביל התורה שעלתה במחשבה תחילה. כל הלומד תורה דבוק בדיבור האלוהי שברא את כל העולמות וייסד ארץ, ונעשה שותף במעשה בראשית.
שורש התורה למעלה מעולם האצילות, "ישראל עלו במחשבה תחילה". כל הלומד תורה מוסיף חיוניות אלוהית, אור ושפע אצילי בכל העולמות כולם, שמאירים ושמחים בהתגלות הזו, עד שאותה חיות אצילית מגיע אליו לטהרו, לקדשו ולהשלימו, ולהעבירו להנהגה ניסית.

טקסט מלא של הספר "נפש החיים"

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישיבת וולוז'ין
ספרים בטקסט מלא
נפש החיים
רוח חיים