חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בל תשחית

איסור להשחית עץ מאכל או דבר שיש בו צורך לאדם

אזהרה שלא להשחית אילן מאכל או דבר שיש בו צורך לאדם

שנאמר:
כי תצור אל עיר וגו' לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל וגו' רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת ובנית מצור וגו' (דברים כ' י"ט כ).
רבי יהודה החסיד היה דורש על הפסוק: מעדה בגד ביום קרה וגו'. (משלי ח):
מי שמשיר בגדים של חמימות בקרה ולובש בגד משי, והשלג מקלקלם, עובר על בל תשחית כפול: על קלקול הבגדים, וגם על בל תשחית דגופא, שיש לו קרירות (ספר חסידים סי' תתרי"ד).
במקום אחר דורש הפסוק כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו, הרי כל דבר שטעון ברכה עובר עליו משום בל תשחית אם פוגם טעמו (שם סי' תת"ן).

קוצצי אילנות טובים נמנו בין הפושעים שאינם רואים סימן ברכה לעולם (תוספתא סוף בכורים, ד"א רבא פי"א), והמין נקרא קוצץ בנטיעות (תוספתא חגיגה פרק ב נ).

אם יש תועלת יותר גדולה מהשחתת האילן מותר לקצוץ אותו: אם הקורה יקרה יותר מפירות הדקל מותר לקצוץ את הדקל.
שמואל ורב חיסדא צוו לקצץ דקליהם שעמדו בין הגפנים מפני שמכחישים את הגפנים (ב"ק צ"ב.).
אם צריך את מקומו של העץ מותר לקוצצו (עי' ט"ז יו"ר סי' קי"ו ו).
וכן אם האילן מזיק לשדות אחרים מותר לקוצצו (ב"ב שם).

טעם האזהרה

כתב ספר החינוך (שופטים)
שורש המצווה הוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת, וזהו דרך החסידים שצר להם בכל אבדון והשחתה שיראו, לא כן הרשעים אחיהם של המזיקים שהם שמחים בהשחתת עולם והם משחיתים בעצמם וכו'. על דרך בל תשחית באוכלים.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מלחמה
בל תשחית - הסבר המושג