חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמחה מויטרי

מחכמי צרפת במאות 11-12, תלמידו של רש"י ומחבר "מחזור ויטרי".

ר' שמחה מויטרי היה מחכמי צרפת ותלמידו של רש"י. בנו של ר' שמחה מויטרי, שמואל, נשא את מרים, בתו של ר' מאיר, חתנו של רש"י. בנם, ר' יצחק הזקן מדנפיר, הוא ר"י הזקן, גדול בעלי התוספות.

חיבור המפורסם הוא "מחזור ויטרי". במחזור סידור תפילה עם פירושים ומנהגים והוראות בשם רש"י וחכמים אחרים. בסידור מקורות מתקופת הגאונים: סדר רב עמרם גאון, והלכות גדולות, הלכות קצובות.
רבנו תם כתב על מחזור ויטרי דברים אלה:
מחזור שתיקן הנדיב ר' שמחה, שיש בו רוב דברים מסדר רב עמרם והלכות גדולות ורבנו שלמה ושאר גאונים, ומצוי ברוב המקומות.
במחזור ויטרי נוספו במשך השנים תוספות רבות, חלקן חתומות בשם המוסיף אותן: ר' אברהם בר נתן הירחי – החותם "אב"ן"; חלקם מאת ר'יצחק בר דורבלו, המסומן "ת" [=תוספת]. וחלקן ללא סימון המחבר.

למחזור נוספו גם חיבורים שלמים, בהם פירוש מסכת אבות, שנכתב בעיקרו על ידי ר' יעקב בר שמשון.

טקסט מלא של פירוש מסכת אבות המיוחס לרבי שמחה מויטרי

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
מסכת אבות עם פירוש רבי שמחה מויטרי