חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן נח

שם כולל ללא יהודי

בן נוח אינו חייב לקיים רק את שבע המצוות שנתחייבו בני נוח. ואלה הם:

א) מינוי בתי דין ומערכת משפט
ב) ברכת השם,
ג) עבודת אלילים,
ד) שפיכות דמים,
ה) גילוי עריות,
ו) גזל,
ז) איסור לאכול אבר מן החי (עי' סנהדרין נ"ו:).
לדינא
מצד הדין
איו בן נח צריך לשמור אלא שבע מצוות שלהם בלבד, והשומר אותם כי נצטווה עליהם הרי הוא מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, אבל אם עשאן מפני הכרעת הדעת אינו מחסידיהם אלא מחכמיהם (רמב"ם מלכים פרק י ט).

גוי הזריז בשבע מצוות שנצטוו לבן נח, צריך ישראל להזהר מטעותו שטעותו אסור וישב לו על אבדה, ואל תזלזלו בו אלא תכבדהו יותר מישראל שאינו עוסק בתורה (ספר חסידים סי' שנ"ח).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: בעז
הערה: נראה לי שצריך לכתוב גם את עונשו של בן נוח גם אם זה גורם להתפתל בכיסא. גם העונש של ישראלי לא תמיד נשמע נחמד ומוסרי.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נכרים