חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בית הורדת המים

מקום בבית המקדש, שדרך שם ירדו המים מגגות המקדש, או שדרך שם נמשכו המים לבית הטבילה.

בדרום ההיכל, אחרי כותל הדרומי של התאים1, בין כותל זה לכותל אחר שמחוצה לו, לצד העזרה, היה מקום פנוי ברוחב שלש אמות, שנקרא בית הורדת המים, ונמשך לאורך כל ההיכל ממזרח למערב, כדרך שנמשכת בצד צפון המסבה העולה לגגות התאים2.
ויש אומרים שבית הורדת המים הוא עצמו אחד מן התאים, והוא השורה התחתונה מן התאים החיצוניים שלצד דרום3. הכותל החיצוני של בית הורדת המים לצד דרום, רחבו חמש אמות4.

יש מצדדים לומר שבית הורדת המים, כמו המסבה בצד צפון, לא היה מקורה, וממנו בא האור דרך חלונות שבכותל התאים לתוך התאים5.

דרך בית הורדת המים היו יורדים על ידי צנורות כל מי גשמי גגות ההיכל6, או שגג ההיכל וגגות התאים היו כולם משופעים ויורדים מצפון לדרום, והיו יורדים כל מימי הגג לבית הורדת המים7.
ויש מהראשונים
שכתב שבית הורדת המים הוא המקום שמי נפתוח8 נמשכים דרך שמאל9 שם בצינורות ועלו לים שעשה שלמה (היינו בבית ראשון10) ולבית הטבילה11.

הערות
1. ע"ע היכל וע' תאים.
2. מדות פ"ד מ"ז, לשיטת רש"י בתאי המקדש, ע"ע הנ"ל.
3. פהמ"ש להרמב"ם שם מ"ג לשיטתו בתאים. וע"ע הנ"ל.
4. מדות שם. וע"ע אולם שלהרמב"ם האולם נמשך גם ממזרח למערב לכל אורך המקדש, ולשיטתו כותל זה הוא הכותל הפנימי של האולם.
5. תוי"ט שם מ"ג. ועי' תפא"י שם אות כד.
6. מהר"י בעל ציורי המקדש בגמ' אות לח; תבנית היכל ס"ב פכ"ד סי' רכו.
7. תפא"י אות כד ואות סח.
8. ע"ע בית הטבילה ציון 56.
9. בס' עזרת כהנים מדות פ"ה מ"ז מגיה: ימין.
10. ע"ע ים של שלמה.
11. פי' הרא"ש שם, ועי' ס' עזרת כהנים שם. וע"ע בית הטבילה.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן