חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב הלוי מולין

רבי יעקב בן משה מולין, מהר"י סגל. מחבר "מנהגי מהרי"ל". 1360 - 1427

תולדות חייו
רבי יעקב בן משה מולין. נולד במגנצה בסביבות שנת ק"כ (1360) ונפטר בוורמייזה בשנת קפ"ז (1427). נקרא גם מהר"י סגל.
אביו היה ר' משה בר' יקותיאל מולין, מחכמי מגנצא. למד אצל ר' שלום בר' יצחק מניישטאט- ווינא.
יסד ישיבה במגנצא, ותלמידים רבים למדו בה, ביניהם ר' יעקב ווייל שהיה רב בנירנברג אויגסבורג וערפורט, ומגדולי ההוראה בדורו.
בסוף חייו עבר לגור בוורמס, נפטר ביום כ"א אלול קפ"ז [1427], ונקבר ליד מהר"ם מרוטנבורג.

מעמדו
היה מנהיגה הרוחני של יהדות אשכנז בימיו, ומכל קהילות אשכנז פנו אליו בשאלות בהלכה. נחשב לברסמכא בענייני מנהגים: אסף מסורות מרבותיו, התבונן במנהגי קהילות ישראל בהם ביקר, והעלה את הדברים בספר שנערך לאחר מותו על ידי תלמידיו. ספר זה, מנהגי מהרי"ל או ספר מהרי"ל, היה מורה דרך למנהגי אשכנז. הספר נדפס לראשונה בסביוניטה בשנת שי"ז, ואחר כך במהדורות רבות. פסקיו מובאים הרבה בהגהות הרמ"א.
קבע את מנהגי התפילה בבית הכנסת: בהיותו בעל תפילה היה עובר לפני התיבה בימים נוראים, דיקדק במנגינות המסורתיות והנהיגן בתפוצות אשכנז.
ראה את הפרעות ביהודי בשנת 1420, ובשנת 1421, כאשר ריחפה סכנה על קהילות ישראל באשכנז גזר תענית ציבור של שלשה ימים רצופים. ואמנם בשנה זו ניצלו מן הפורענות.

ספריו

מנהגי מהרי"ל, או ספר מהרי"ל. ספר יסוד למנהגים
תשובות מהרי"ל – חלק מתשובותיו שראו אור, לראשונה בוינציה בשנת שט"ז.
טקסט מלא של תשובות מהרי"ל


הערות לערך:
שם המעיר: שרה נבנצאל
הערה: עוד פרט מעניין על תולדות חייו:
המהרי"ל עסק לפרנסתו בשדכנות.
מקור ההערה: ההקדמה לספר מנהגי המהרי"ל


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן