חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בעל קרי

איש שיצא מבשרו שכבת זרע, בלשון המקרא "מקרה לילה"

אחת מעשר התקנות שתיקן עזרא היא שבעל קרי אסור בדברי תורה עד שיטבול במים (ב"ק פ"נ:) ונקראו "טובלי שחרית". במשנה אסרו על בעל קרי לקרוא קריאת שמע.

כאשר ראו חז"ל כי התקנה הזאת מבטלת לפעמים מפריה ורביה או מבטלת לימוד תורה השתדלו לבטל התקנה.
תנא רב יהודה בן בתירא אין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר: הלא כה דברי כאש נאם ה', מה אש אינה מקבלת טומאה כך דברי תורה (שם כ"ב.).
הרמב"ם אומר כי עתה בטלה תקנת עזרא:
"וכבר נהגו כל ישראל לקרוא בתורה ולקרוא קריאת שמע והם בעלי קריין וכו'. אך מנהנ פשוט בשנער (בבל) ובספרד שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשרו במים משום הכון לקראת אלוהיך ישראל וכו' אבל חולה שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ואין בזה מנהג וכו' (הל' תפילה פ"ד ד', קריאת שמע פרק ד ח).
חסידים ואנשי מעשה מחמירים על עצמם וטובלים לקריין לפני התפילה, וחומרא יתירה היא (שו"ע או"ח סי' פ"ח, ועי' ספר ראבי"ה ס" קנ"א).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
טבילה
טומאה וטהרה