חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אסתר

בת אביחיל דוד מרדכי. נלקחה אל המלך אחשורוש והייתה לו לאישה. הצילה את עם ישראל מהשמדה. על שמה "מגילת אסתר". נקרא על שמה צום "תענית אסתר". שמה העברי הוא הדסה.

ישנה מחלוקת מה היה שמה: אסתר, או בשמה העברי הדסה, ויש אומרים 'אסתהר' [מגילה יג,א]. אסתר הייתה יתומה, ובמות הוריה לקחה מרדכי אחיו וגידלה כבתו. יש אומרים שנשאה לאישה [מגילה יג,ב]. הם התגוררו בשושן הבירה.

אסתר נלקחה ע"י עבדי המלך לארמון, עד שנשאה המלך. ישנה גם מחלוקת בנוגע לגילה בעת הגיעה לבית אחשורוש: יש אומרים בת ארבעים הייתה ויש אומרים בת שבעים, כמנין 'הדסה'. [בר"ר פט].
במצות מרדכי לא סיפרה אסתר את מוצאה. בשמעה את גזירת השמד על היהודים "ותתחלחל המלכה מאד", והצליחה בחכמתה ותוך סיכון רב, ע"י הזמנת המן לשתי סעודות, לגרום להתעוררות קנאתו של אחשורוש וכתוצאה מכך לגרום לביטול הגזירה.

אסתר נקראת "נביאה" [מגילה יג,א]. אסתר נזכרת בין ארבע היפהפיות בעולם: שרה, רחב, אביגיל ואסתר [מגילה טו,א].
ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנג
ולמה נקרא שמה הדסה? על שם צדיקים, וכן הוא אומר 'והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה', ר' יהודה אמר: הדסה שמה, ולמה נקרא שמה אסתר? שמסתרת את דבריה, וכה"א 'אין אסתר מגדת מולדתה', רבי נחמיה אומר: הדסה שמה, ולמה נקרא שמה אסתר? שהיו עובדי אלילים קורין אותה כוכב הנוגה על שם אסתהר, בן עזאי אומר: לא ארוכה ולא קצרה אלא בינונית כהדסה, רבי שמעון בן קרחה אומר: אסתר ירקרקת היתה וחוט של חסד משוך עליה. דבר אחר כשם שהדס ריחו טוב כך היו מעשיה טובים

שמות רבה (וילנא) פרשה טו ד"ה ו ד"א החדש
יפה כלבנה - זו אסתר... אתה מוצא בלילה אם אין הלבנה נראית ברקיע החושך בעולם, ואין אדם יכול להלך אפילו תוך המדינה, כיון שהלבנה נראית ברקיע הכל שמחין ומהלכין בדרך. כך בימי אחשורוש, שגזרו על ישראל להשמיד להרוג ולאבד, ובאה אסתר והאירה לישראל, שנא' (אסתר ח) 'ליהודים היתה אורה ושמחה'.

אסתר רבה (וילנא) פרשה ו
'ובהגיע תור אסתר' וגו' 'ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה' ר' יודא אומר: כאיקונין הזה שאלף בני אדם מביטים בה והיא עריבה על כולם, ר' נחמיה אומר: העמידו מדיות מכאן ופרסיות מכאן, והיתה אסתר יפה מכולן. ורבנין אמרין: 'ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה' בעיני העליונים ובעיני התחתונים כד"א (משלי ג') 'ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם'.

ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנג
'ובהגיע תר אסתר', לא היתה מבקשת לעשות דבר, והיה הגא ירא ומתירא שמא יהרגהו המלך, והיה אומר לה: אין את מתקשטת כשאר נשים? ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה והביא לה תכשיטין, ומאכל משלחנו של מלך, ואת שבע הנערות, ושינה לה יותר מכל הנשים, ומתנות נתן לה...ואעפ"כ לא טעמה כלום, אלא משלה ולא משלחנו של מלך... לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי 'מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד', שהיה בורח מן הגדולה. שהיה המלך אומר לאסתר: בת מי את? אצל מי גדלת? ואעשה אותם גדולים מלכים ושלטונים...


מקור הערך: מרים סמואל על פי אישי התנ"ך, לר' יש"י חסידה,אוצר ישראל לי"ד אייזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אילן סנדובסקי
הערה: אסתר לא נלקחה אלא נשלחה על ידי מרדכי, כי הוא בקלות היה יכול לחתן אותה או לכער או להסתיר והיא לא היתה נלקחת.
אסתר קיבלה טיפול שונה מכל הבתולות: היא נלקחה לבית המלך ולא לבית הנשים, היא קיבלה נערות מבית המלך, היא קיבלה את הטוב בחדרים בבית הנשים, היא קיבלה הדרכה מהגי שומר הנשים, ומרדכי היה בקשר עם האחראי על אסתר אשר ידע מה יעשה בה בעתיד.
אסתר זכתה כי היא הופיעה כאלה עשתר, והעניקה למלך כבוד כשם שהוא דרש מוושתי. וכך המלך קיבל מלכה טובה ומיוחסת יותר מוושתי.
אסתר לא זכתה בגלל יכולתה המינית, הן המלך כינס נערות בשנית, ונהג להזמינה פעם בחודש.
מקור ההערה: מגילת ההיפוכים
לעיון נוסף: ויקיטקסט אסתר ב ח


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מגילת אסתר
המן


נושאים קרובים באתר דעת
מגילת אסתר