חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בקור חולים

מצווה לבקר חולים, לדרוש בשלומם ולברכם ברפואה שלמה

מצווה לבקר את החולה לשאול בשלומו ומצב בריאותו ולברכו ברפואה שלמה. וזו היא אחת ממדותיו של הקב"ה, מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים (סוטה י"ד.)

ורב יוסף דרש:
"והודעתם להם" זה בית חייהם
"את הדרך" זו גמילות חסדים
"ילכו" זו בקור חולים (ב"מ ל':).

רב דימי אמר: כל המבקר חולה ומבקש עליו רחמים גורם לו שיחיה (נדרים ל"ט:).
גדול שכר המבקר שאוכל הפירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא (שבת קכ"ז.).
המבקר את החולה צריך להתפלל עליו, ויכלול את החולה עם שאר חולי ישראל. באומרו "המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל".

בקור חולים בשבת
בשבת אומר כשיצא מהחולה:
"שבת היא מלזעוק (לבקש רחמים) ורפואה קרובה לבוא, ורחמיו מרובים ושבתו בשלום" (שבת י"ב,).
שיעור בקור חולים ובשעת המגפה
בקור חולים אין לו שיעור ואפילו גדול אצל קטן.
כשיש חולה עני וחולה עשיר ורבים הולכים לבקר את העשיר, תלך אתה אצל העני (ס' חסידים סי' שס"א).
מבקרים חולה אפילו הרבה פעמים ביום ובלבד שלא יטריח אותו. אין מבקרים החולה אלא מיום שלישי למחלתו ואילך. אם קפץ עליו החולי והכביד מבקרים אותו מיד. אין מבקרים לא בשלוש שעות ראשונות של יום ולא בשלוש שעות אחרונות, ואין מבקרים לא חולי מעיים משום בושתם, ולא חולי העין ולא חולי הראש משום שהדיבור קשה להם (נדרים ט'.), אלא נכנסים בבית החיצון ושואלים ודורשים למה הוא זקוק, ומבקשים עליו רחמים.
איו מבקרים חולים במחלה מתדבקת ואין להכנס לסכנת נפשות בגלל חובה זו. וכן נוהגים שלא לבקר חולי מגפה מלבד אנשי צוות רפואה שזה תפקידם.

מנהג הבקור
כשבא לבקר חולה לא ישב במקום גבוה או על גבי מיטה, ולא למעלה ממראשותיו, אלא למטה ממראשותיו, וידבר עמו דברי תנחומים, שאל יירא ואל יפחד לבו, וישמע לרופא ולמשמשים אותו. גם ישאל אותו אם יש לו צורך בכסף לצרכי ריפויו או לצרכי חייו, ויעזרהו ויבקש עליו רחמים ויצא.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
גילוי מידע לחולה - מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטינברג
קדימות בטיפול רפואי -מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית / פרופ' אברהם שטינברג
חוק זכויות החולה
זכויות החולה - הנחיות ביצוע בדיקה רפואית בתחום צנעת הפרט


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן


נושאים קרובים באתר דעת
חולה