חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איגרת תימן

איגרת ששלח רמב"ם ליהודי תימן בעניין משיח שקר שעמד שם

אגרת ששלח רמב"ם לתימן כאשר הופיע שם נביא שקר, ובעקבותיו גזירות שמד. רמב"ם מסביר כיצד להבחין בין המשיח למתחזה למשיח, ועוסק בנביא ובהוכחה שהוא נביא אמת.

וזה תוכן האיגרת:
הקדמה
גזרות שמד בתימן
שלוש צורות של כפיית דת
א. "כת אנסית": נסיון לכפות עלינו דתם
ב. "כת טוענת טענות": ניסיון להקשות על דתנו
ג. "הכת המתדמה לדתנו" - הנצרות
השוואת דתנו לדתות אחרות
ביאור נבואת דניאל על הדת המזויפת
שלושת הכתות האלה יאבדו
תולדות ישראל רצופים שמד
עם ישראל עמד בכל השמדות
אל תיבהלו מהשמד
מי שלא עמד בניסיון - אינו מבני ישראל
זכר מעמד סיני
לשמוח בסבל
אי אפשר להימלט מן היהדות
האיסלאם
ויכוח עם האיסלאם
"במאד מאוד" אינו מתאים למוחמד
הטענה מהפסוק "נביא מקרבך"
האמונה בנביא
האמונה בנביא מצד נבואתו ולא מצד מופת
נביא שאמר לבטל מצווה - יומת
חשבונות הגאולה
חשבון הקץ של רס"ג
גם את חשבון יציאת מצרים לא הבינו
אסטרולוגיה
עם ישראל יקום כאשר הכל יצפו לכישלונו
ניתוח אסטרולוגי ודחייתו
החישובים האסטרונומיים מטרתם לכפור בתורה
ביאת המשיח אינה תלויה בכוכבים
מתי יבוא המשיח?
חשבון הגאולה של רמב"ם
על משיח תימן
איך ייראה המשיח?
משיח תימן אינו משיח
על גלות ישראל בין הישמעאלים
תולדות נביאי השקר
שלוש השבועות

על נביא השקר כותר רמב"ם דברים חריפים:
ואתה ידעת שאותו האיש, עם כל הגדולות שסמכו לו, שעשה מתחיית המתים כמו שעלה בדעתם, ומן המופתים ההם שהם מכחישים בהם, ועדיין כשנשלים עימהם כל דבריהם על דרך הוראות הטענה, לא ימלטו עמנו בטענתם שטוענים שהוא המשיח, שאנחנו נראה להם בכתובים אלף אותות או קרוב שלא היו. ואפילו על דרך טענתם, היאחז למעלה זאת אלא כל הרוצה לעשות עמו שחוק וליצנות.
וסוף דבר, שזה האיש אילו היה אומר מה הוא אומר בזדון ובקלות, היה מחויב אצלי מיתה, אבל מה שהוא קרוב לדעתי, והוא האמת, שהשתטה ונפסד ציורו ורעיונו. והנני מראה לכם עצה טובה לכם ולו, והוא שיהיה חבוש ימים עד שיתפרסם אצל הגויים, כלומר שהוא נפסד בציורו ורעיונו ואבוד שכלו, ותודיעו הדבר ותפרסמו אותו בעולם, ואחרי כן תתירוהו ותצילו עצמו בתחילה. לפי שכשישמעו הגויים עליו שטען על עצמו שהוא משיח אחר שעשיתם בו המעשה הזה יהיו מלעיבים בו כמו שדנים לאיש משוגע ומשתטה כמותו, ותצילו נפשכם מרעתם של גויים. ואם תתרשלו בדבר זה עד שיתפרסם לגויים תמיתו אותו וח"ו שלא יסבב עליכם רגז.

האיגרת יצאה לאור ע"י ש' הלקין, בני יורק תשי"ב, ומהדורה חדשה של האיגרות העבריות והערביות של הרמב"ם, כולל התשובות שבעניני אמונות ודעות על פי כל כתבי-היד הידועים בעולם עם תרגומים, מבואות, הערות והקבלות / מאת יצחק שילת יצאה לאור במעלה אדומים, בשנת תשנ"ה. ‬

טקסט מלא של איגרת תימן


הערות לערך:
שם המעיר: מאיר משורר
הערה: לצוות אנציקלופדיה יהודית, שלום רב.

א. בימים אלה נחשף בפניי ארכיון פרטי של אישיות ציבורית, שם מצאתי 'אגרת תימן' (אגרת שנייה), בה נקראים יהודי תימן להשהות עלייתם לישראל בשנה אחת. באגרת נטען שהיהודים שכבר הגיעו, אמנם נקלטו בשוק העבודה, אבל אין עבורם בתים. זאת הסיבה לבקשת ההשהייה. על האגרת הנ"ל חתומים שניים: הצעיר אליעזר בן יוסף, הצעיר יהושע פלדמן. וכן מופיעה גם החותמת של הראי"ה קוק כרב של יפו והמושבות בצירוף הערה בכתב יד (דוגמת כת"י של יהודי תימן) "אני מאשר ומקים את דברי האדונים הנ"ל ולאות אמת מניח את חותמי".

האגרת מודפסת ואני מניח שנשלחה בכמות גדולה לגולת תימן. אחד החוקרים החשובים המומחים בתחום, העריך שמדובר באגרת השנייה מתוך שלוש אגרות שמוזכרות בספרו של יבניאלי.

עפ"י זה נראה לי נכון לציין בערך זה גם את האגרות הנ"ל.

ב. נראה לי שיהיה זה מן הראוי להוסיף לאנציקלופדיה את הערך 'ישעיהו משורר'. אבי, הרה"ג משורר היה הרב הראשון שנולד בתימן ולמד בישיבה בישראל ('מרכז הרב') והוסמך לרבנות ולדיינות, לאחר קום המדינה היה הראשון מרבני תימן שמונה לדיין. הרב משורר כיהן כדיין, אב"ד בפ"ת וחבר ביה"ד הרבני הגדול בי-ם. בע"ה בשנה הקרובה ייצאו לאור פסקיו חידושיו, שיריו וקורות חייו. פרטים עליו תוכלו לראות ב'ויקיפדיה', ואף למצוא שם רשימת מקורות. אם תהיו מעוניינים, אוכל לשלוח לכם אחד מפסקיו או שיריו.
בברכה, מאיר משורר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
משה בן מימון