חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכות אירוסין

ברכות שמברכים בשעת האירוסין - כיום בתחילת החופה

ברכת האירוסין (=הקידושין)
חז"ל תיקנו ברכה למעמד הקידושין [קידושין - החלק הראשון של החופה, בלשון חז"ל קרוי חלק זה "אירוסין"].

את הברכה מברכים לפני האירוסין על כוס יין. מברכים על היין תחילה, ואחר כך מברכים את ברכת האירוסין.

נוסח הברכה הוא זה:
"ברוך אתה ה', אמ"ה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה ה', מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין."
בברכת האירוסין מוזכרים שלושה נושאים:
א."וציוונו על העריות": איסור עריות, יחסי אישות או נישואין עם קרובת משפחה, עם אשת איש, עם נכרית ועוד.
ב."אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין": אירוסין אינם משלימים את קשר האישות בין בני הזוג. הארוסות אסורות על ארוסיהן, ורק לאחר החופה והקידושין הן מותרות.
ג."מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין": קדושת ישראל נובעת מהעובדה שמסגרת חיי המשפחה מאורגנת על ידי חופה וקידושין.


הערות לערך:
שם המעיר: מנחם צברי
הערה: ברכת האירוסין אשר בנוסח תימן נמצא כתוב "והבדילנו מן הארוסות" במקום "וצוונו על הארוסות"
מקור ההערה: סדור "תכלל" לימות השנה של יהודי תימן


שם המעיר: לוי
הערה: יש עוד נוסח שחשוב לציין אותו שהוא מובא בהרי"ף הרמב"ם שולחן ערוך, וגם בטור הוא מוזכר וכך הנוסח: ... אשר קדשנו במצותיו, והבדילנו מן העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין. ברוך אתה ה' מקדש ישראל. וכך נוהגים כל בני תימן.

מקור ההערה: הלכה


שם המעיר: דודו
הערה: מנהג בני עדות המזרח לסיים ״על ידי חופה בקידושין״ עם ב׳ לא דגושה.
מקור ההערה: ראשונים ואחרונים בני עדות המזרח


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן



ערכים קרובים
שבע ברכות
ארוסין


נושאים קרובים באתר דעת
אירוסין