חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בר מצווה

נער שהגיע לגיל 13, והתחייב במצוות, ונמנה להיות אחד מעשרה לתפילה ב"מנין"

כשיגיע הנער לשנת י"ג ויום אחד הוא "בר מצווה", להתחייב במצוות תפילין ולהיות נחשב כאחד מעשרה ישראל שנקראו "עדה" ו"מניין". עד אז הוא בכלל קטן שאין עליו חיוב בקיום המצוות.

נאמר במשנה "בן שלוש עשרה למצוות" (אבות פרק ה), ובפירוש המיוחס לרש"י (שם) אומר:
"דמי שהביא שתי שערות בא לכלל מצוות דאורייתא דהלכה למשה מסיני הוא, ושיערו חכמים הבאת שתי שערות הוא לשלוש עשרה שנה".
ברכת "שפטרני"
ביום שנעשה בר מצווה חייב לעלות לתורה (ביום קריאת התורה) והוא קודם לכל העולים, מלבד חתן ביום חופתו.
ואז האב מברך:
"ברוך שפטרני מעונשו של זה".
י"א שמברך בשם ומלכות, וי"א בלא שם ומלכות.

מקור הברכה הוא במדרש:
ויגדלו הנערים, אמר ר"א צריך אדם להטפל עם בנו עד י"ג שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה (ב"ר פס"ג, י"ד ועי' רמ"א באו"ח סי' רכ"ה).

טעם הברכה משום שעד עכשיו נענש האב על חטא הבן כי לא חנכו, וכיוון שיצא מרשותו שוב אינו חייב.
הנחת תפילין
לפי מנהגנו, חודש ימים לפני שנעשה הנער בר מצווה מחנכים אותו בהנחת תפילין, ובשבת שנעשה בר מצווה הוא עולה לתורה ומפטיר בנביא, ואם הוא בן חכם דורש לפני הקהל.

בת מצווה
סיכום תשובות הפוסקים בקשר לבת מצווה ראה במאמר "חגיגת בת מצווה בהלכה מאת בני גזונטהייט, בקישור הבא:
חגיגת בת מצווה בהלכה / בני גזונטהייט

מנהגים הקשורים לבר מצוה, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
"ברוך שפטרני מעונשו של זה" / יצחק ד' גילת
בת מצוה - הלכה ומעשה / ש. בן שמן
חגיגת בת מצווה בהלכה / בני גזונטהייט


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: שאלה לגבי הכינוי "בר מצוה"
הערה: שאלתי, חקרתי ודרשתי רבות, אך לא מצאתי תשובה:
מדוע נער שהגיע לגיל 13, נקרא בשם "בר מצוה"?
אומרים שהוא הגיע לגיל חיוב מצוות. אם כן, צריך להיקרא: "בר מצוות" ולא "בר מצוה"?!
ואם בכל זאת נקרא כך, מהי ה"מצוה" החשובה כ"כ שעל שמה הוא נקרא? אם אלה הם התפיליך - הרי הן 2 מצוות ולא אחת! ועוד, לא נכון לקרוא לו ע"ש מצוה אחת, שהרי נתחייב ב"מצוות" רבות?
אשמח לתשובה. תודה
גיל


שם המעיר: רפי
הערה: תשובה לגיל:
למיטב הבנתי, כשם שבר-סמכא הוא מישהו שניתן לסמוך עליו, בר-דעת הוא מישהו שניתן ללמדו דעת, בן-מוות הוא מישהו שראוי למיתה, וכן הלאה, כך בר-מצוה הוא מישהו שניתן/ראוי לצוותו, הואיל ולפי גילו ורמתו השכלית הוא מסוגל להבין את הציווי ולהיות אחראי למעשיו.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן


נושאים קרובים באתר דעת
בת מצווה