חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ספר שמות

הספר השני מחמשה חומשי תורה

ספר שמות הוא הספר השני בתורה. נקרא כך בגלל שהמילה השנייה בספר היא "שמות" - "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו". הוא נקרא גם ספר הגאולה.

בתרגומים היווניים (תרגום השבעים) נקרא הספר אקסודוס: οδος = דרך, εξ = החוצה, על-שם האירוע הגדול המתואר בו - יציאת עם ישראל ממצרים. שם זה נשמר בתרגומים ללטינית ובשל כך נקבע כשמו בשפות הרבות אליהם תורגם מלטינית.

ספר שמות מספר על שעבודם של בני ישראל במצרים, יציאתם ממנה ונדודיהם במדבר. בתוך נדודי בני ישראל במדבר משולבים סיפורים ואירועים שונים, ששיאם הוא מעמד מתן תורה על הר סיני. עוד מסופר בו על מלחמת ישראל בעמלק והוא כולל גם מצוות שונות.

הנושאים שבספר שמות

ישראל במצרים (פרשות שמות וארא בא - פרקים א-יג)
בתחילת הספר מובא מניין בני ישראל היורדים למצרים. אחר כך מספר הכתוב על השינוי הדרסטי ביחס של המצרים לבני ישראל – משליטי הארץ הם הופכים לעבדים. גזרות פרעה להשמיד את ישראל מתחילות להתממש, וכל זכר הנולד לישראל מושלך ליאור. משה, שהושאר על שפת היאור, נאסף על ידי בת פרעה ונלקח לבית פרעה מלך מצרים.

משה יוצא ורואה את שעבוד אחיו, וכאשר הוא מבחין במצרי המכה איש עברי – הוא הורג אותו. הדבר נודע לפרעה ומשה בורח למדיין הסמוכה. במדיין הוא מסייע לבנות יתרו להתגבר על רועים שמנעו מהם להשקות את צאנן, וכאשר הוא מגיע לבית יתרו, הוא נושא את ציפורה בתו לאישה ועובד אצלו כרועה צאן. משה יוצא למדבר ושם הוא רואה סנה בוער באש, ואינו נאכל (=מתכלה). זוהי ההתגלות הראשונה, הקדשתו של משה לנביא, והוא מצווה ללכת לפרעה ולומר לו שישלח את בני ישראל ממצרים.

בגיל 80 הולך משה לפרעה עם אחיו אהרן, ודורש ממנו להוציא את ישראל ממצרים. פרעה מסרב ומקשה את תנאי העבודה של בני ישראל. שוב חוזר משה לפרעה ומאיים במכות אם לא ישלח את בני ישראל.
פרעה מקשה את לבו, ומתחילה סדרה של מכות מצרים: היאור נהפך לדם. הארץ מתמלאת בצפרדעים. הכינים פולשות לבתי המצרים. חיות טורפות באות על ארץ מצרים. מחלת הדבר מפילה את מקניהם. שחין ואבעבועות פורחים על עורם של המצרים. ברד כבד ובתוכו אש מתלקחת יורד עליהם והורס את יבולם. ארבה כבד תוקף את היבולים שנשארו. חושך גמור שנמשך 3 ימים פוקד את הארץ. ולבסוף – כל בכורי המצרים מתים. בכל המכות בני ישראל, שישבו בחבל הארץ גושן, הופלו לטובה ולא סבלו כלל.
בני ישראל מצווים להקריב קרבן פסח, והם אופים לחם ואינם מספיקים לאפות אותו כראוי עד שפרעה שולח את בני ישראל במהירות. פרעה מתחרט ורודף אחריהם. הם מגיעים לים סוף, הים נבקע, ישראל עוברים אותו ביבשה, והמצרים הרודפים אחריהם טובעים. לאחר ההצלחה שרים ישראל את 'שירת הים'.

יציאת מצרים ונדודים במדבר (פרשת בשלח – פרקים יג-יח)
ישראל מתחילים את הנדודים במדבר. תחילה צריכים היו ללכת מיד לארץ כנען, אבל בגלל חטאי המרגלים – המסופר בחומש במדבר – נדחית הכניסה ארבעים שנה. הנדודים במדבר אופיינו בסדרה של תקלות: חוסר מים, חוסר אוכל, בקשה לאכול בשר.
בהמשך הנדודים, תוקף את עמלק את ישראל, והופך להיות סמל לשנאת ישראל שבכל הדורות.

קבלת התורה (פרשת יתרו – פרקים יט – כ)
יתרו מייעץ למשה להקים מערכת משפט. בני ישראל מגיעים להר סיני, שם מקבלים את התורה ואת המצווה בהתגלות אלהים. מעמד זה הוא הבסיס של אמונת ישראל.

מערכת המצוות (פרשת משפטים - פרקים כא-כד)
משה מוסר לבני ישראל מצוות שעליהם לקיים. במצוות אלו כלולים דיני עבדות, כיבוד הורים, דיני גניבה, נזיקין, שמירה על החלש, דיני משפט ושמיטה. לאחר קבלת התורה מתוארת בפרק כד התגלות נוספת וכריתת ברית עם ה'.

צווי על בניית המשכן (פרשות תרומה תצווה כי תישא - פרקים כה-לא)
ה' מצווה את משה לבנות משכן: ועשו לי משכן – ושכנתי בתוכם. משה מקבל את מידות המשכן וכליו: ארון, כפורת, כרובים, שולחן, כלי השולחן, מנורה, מזבח ולבגדי הכהונה: חושן (לוח בעל 12 משבצות ובתוכם אבני חן), אפוד, מעיל, כתונת, מצנפת ואבנט.

חטא העגל (פרשת כי תישא - פרקים לב-לד)
משה מקבל על הר סיני את לוחות הברית, עליהם חקוקים עשרת הדברים, בינתיים העם מחכה למשה בתחתית ההר ואינו יודע מה היה לו. הם יוצרים בעזרת אהרן עגל זהב, שתפקידו להחליף את משה (לפי פסוק א'). משה יורד, מנתץ את לוחות הברית, ומצווה על שבט לוי להרוג את אלו שעבדו לעגל - כ-3000 איש. משה עולה שנית להר סיני ומקבל את הלוחות השניים.

בניית המשכן וכליו (פרשיות ויקהל פקודי - פרקים לה-מ)
משה מקהיל את העם ומבקש מהם לתרום זהב וכסף לצורך בניית המשכן. הכסף נאסף ובניית המשכן נעשית על ידי בצלאל ואהליאב.

"שבילי התנ"ך" לספר שמות. נוסח המקרא, פרשנים, מדרשים, ומאמרים לעיון בספר.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
משה ובת פרעה (מציורי דורה)
ערכים קרובים
ספר במדבר
ספר דברים
ספר בראשית

ספר ויקרא