חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ספר בראשית

הספר הראשון מחמישה חומשי תורה

ספר בראשית הוא הספר הראשון בתנ"ך ומכאן שמו. הוא כולל את סיפורי הבריאה (פרקים א-יא) ואת תולדות אבות האומה הישראלית (פרקים יב-נ). הוא נקרא על שם המילה הפותחת את הספר "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ".

הקדמה
ספר בראשית מתחיל בקורותיו של אדם כבחיר הבריאה, עובר אל נח הצדיק, אברהם, יצחק, יעקב ו-12 בניו. והוא מסתיים בירידת יעקב ובניו למצרים, בשנת 2238 לבריאה. הספר מתאר תקופה ארוכה בתולדות האנושות, והוא מקיף יותר מכל ספר אחר מספרי התורה.
כרונולוגיה של תקופת המקרא על פי מסורת חז"ל

סיפור הבריאה (פרשת בראשית – פרק א-ב)
שני הפרקים הראשונים , מספרים כיצד ברא ה' את העולם בששה ימים וביום השביעי "שבת מכל מלאכתו". פרק א' מתאר את סדר הבריאה בששת הימים, ופרק ב' נותן תיאור מקביל של הבריאה, והוא מרחיב את היריעה בעניין בריאת האדם והאשה, וסיפור גן עדן.

סיפור גן עדן והדורות עד נוח (פרשת בראשית – פרקים ב-ה)
פרקים ב-ה מתארים את חטאם של אדם וחוה בגן עדן, את גירושם מן הגן, ואת תולדות המין האנושי עד להולדת נוח.
תיאור התולדות משלב את סיפור קין והבל, והעונש שקיבל קין על הרגו את אחיו. התיאור מסיים בפסוק הקשה: "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה... כי נחמתי כי עשיתים" [בראשית ו,ז].

המבול והצלת נוח (פרשת נח - פרקים ו-יא)
הארץ "מלאה חמס" ו"רבה רעת האדם", ועל המין האנושי נגזר להכחד. מבול הציף את העולם, והטביע את כל יושביו, פרט לנוח ואלה שהיו אתו בתיבה.
לאחר המבול נכרת ברית בין ה' לבין האדם, והקשת היא אות שהמבול לא ישוב לכלות את הארץ. לאחר צאת נוח ובניו מן התיבה מתרחשים אירועים קשים נוספים: חם בן נוח עשה לנוח ששכב שיכור מעשה – שפרטיו אינם מובנים; בני אדם החליטו לבנות עיר ומגדל וראשו בשמים, כאות לגבורתם וחוזקם הנצחי – והם נענשו על כך.
הפרשה מונה עשרה דורות נוספים, ומגיעה עד לשנת 2000 בערך לבריאה, מועד כניסתו של אברהם אבינו לארץ כנען.

אברהם (פרשת לך לך, וירא, חיי שרה – פרקים יב כו)
הסיפורים על אברהם מתוארים בפרקים יב-כו. הם כוללים את הציווי לאברהם לעזוב את ארץ מולדתו ולבוא לארץ כנען; את תיאור ברית בין הבתרים, בה נכרת ברית בין אברהם לבין ה' והובטחה לו הארץ עד עולם; תיאור עקדת יצחק, בו מנסה ה' את אברהם וגורם לו להוכיח את אמונתו המוחלטת בה' ובדבריו; אברהם נודד בארץ, יורד למצרים בגלל רעב ושם כמעט ושרה אשתו נלקחת לבית פרעה לצמיתות; הוא שב לארץ, ולאחר פרשת העקדה מתה שרה, והוא קונה לה את מערת המכפלה בחברון, שם הוא קובר אותה.

יצחק (פרשת תולדות - פרקים כה-כז)
יצחק הוא האב השני מאבות האומה. קורות חייו לוטים בערפל. הוא אינו עוזב את הארץ, ובנדודיו הוא חופר בארות ונכנס לעימות עם אבימלך מלך פלשתים. לעת זקנתו אין הוא רואה, והוא מתכוון לברך את עשיו בנו, דבר שרבקה אשתו מסכלת ומכניסה את יעקב לקבל את הברכות.

יעקב (פרשת ויצא וישלח – פרקים כז-לו)
יעקב נאלץ לברוח לחרן, שם הוא עובד אצל לבן דודו. עשרים שנה עובד יעקב בחרן, שם הוא נושא את נשיו: רחל ולאה, ואת שתי שפחותיהן: בלהה וזלפה. הוא יולד 12 בנים, ולבסוף בורח מבית חותנו וחוזר לארץ.
בדרכו הוא פוגש את עשיו בא לקראתו ועמו 400 איש, והוא חושש לגורלו ומתרפס בפני עשיו. כמו כן הוא נכנס לעימות עם אנשי שכם: דינה בתו נאנסת על ידי שכם, בן חמור נשיא הארץ. בעזרת תכסיסי הטעייה גורמים בני יעקב לכל בני שכם למול את עצמם, כביכול כדי להתאחד עם בני יעקב, וכאשר הם בחוליים הורגים שמעון ולוי את אנשי שכם, לוקחים את דינה וממשיכים בדרכם. יעקב אינו שלם עם מעשה זה, אבל הם עונים: "הכזונה יעשה את אחותנו" לד,לא).

בני יעקב ויוסף (פרשות וישב מקץ ויגש – פרקים לז-מד)
היחסים בתוך משפחת יעקב מתוחים. ריב בין האחים ותחרות על הבכורה. בסופו של דבר מוכרים האחים את יוסף לעבד למצרים, ומספרים ליעקב כי חיה רעה אכלתהו. יוסף עובר גלגולים רבים, עד שהוא הופך להיות משנה לפרעה, ושליט בכל ארץ מצרים.
בגלל רעב בארץ כנען הם נאלצים לרדת למצרים לקנות אוכל, שם מזהה אותם יוסף ומעמיד בפניהם נסיונות קשים לבדוק אם עוינותם לבני רחל בעינה.
יוסף מתגלה לאחיו, ומזמין אותם לרדת למצרים לחיות שם – הזמנה שהפכה להיות שעבוד מצרים, למשך 210 שנים.

יעקב ובניו יורדים מצריימה (פרשת ויגש ויחי – פרקים מה-נ)
יעקב ובניו יורדים למצרים, שם מקצה להם יוסף את ארץ גושן למגורים. חיי בני יעקב במצרים אינם מפורטים, וגם יחסם עם יוסף בשנות מגוריהם שם עלומים.
יעקב מצווה את בניו לפני מותו, מברך אותם ונוזף בהם, ומשביע אותם להעלותו לארץ לאחר מותו – דבר שיוסף עושה ברשות פרעה. יוסף היה מצעירי האחים, אבל מת ראשון. לעת מותו מצווה גם יוסף את אחיו להעלות אותו לארץ – דבר שמקיים משה, בעת צאת בני ישראל ממצרים.

"שבילי התנ"ך" – נוסח מלא של חומש בראשית, פרשנים, מדרשים ומאמרים לעיון בספר בראשית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ספר שמות
ספר דברים
ספר במדבר
ספר ויקרא