חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מרים הנביאה

אחות אהרן ומשה

מקומה של מרים במשפחת עמרם מוזכר בסדר היחס בספר במדבר:
במדבר כו
(נח) אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת לֵוִי מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי מִשְׁפַּחַת הַחֶבְרֹנִי מִשְׁפַּחַת הַמַּחְלִי מִשְׁפַּחַת הַמּוּשִׁי מִשְׁפַּחַת הַקָּרְחִי וּקְהָת הוֹלִד אֶת עַמְרָם:
(נט) וְשֵׁם אֵשֶׁת עַמְרָם יוֹכֶבֶד בַּת לֵוִי אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לְלֵוִי בְּמִצְרָיִם וַתֵּלֶד לְעַמְרָם אֶת אַהֲרֹן וְאֶת מֹשֶׁה וְאֵת מִרְיָם אֲחֹתָם:
תפקידה של מרים במשפחת עמרם אינו מפורש בכתוב, אבל דרשות חז"ל נותנים לה תפקיד מרכזי במשפחה:
בבלי סוטה יב א
וילך איש מבית לוי - להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! ... עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.

שמות רבה א
א, כב ותתצב אחתו מרחק [לדעה מה יעשה לו] (שמות ב'). למה עמדה מרים מרחוק? אמר רב עמרם בשם רב: לפי שהיתה מרים מתנבאת ואומרת - עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד נתמלא כל הבית אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה: בתי, נתקיימה נבואתך. ...וכיון שהטילוהו ליאור עמדה אמה וטפחה על ראשה ואמרה לה: היכן היא נבואתך? היינו דכתיב: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו - לדעת מה יהא בסוף נבואתה.
המילדות העבריות, שלא צייתו לפקודת פרעה להמית את הזכרים – מזוהות על ידי חז"ל כיוכבד אם משה, ומרים אחות משה.
בבלי סוטה יא ב
דתניא: שפרה - זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה? שמשפרת את הולד; ד"א: שפרה - שפרו ורבו ישראל בימיה. פועה - זו מרים, ולמה נקרא שמה פועה? ... שהיתה פועה ברוח הקודש, ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל.
מרים מוזכרת במקרא בשמה רק לאחר קריעת ים סוף, כאשר שרה עם כל הנשים:
שמות פרק טו
(כ) וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת: (כא) וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לה' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם:
אירוע אחר הקשור במצרים הוא דבריה על משה, דיבור שננזפה עליו מפי הקב"ה, אף נענשה בצרעת על דבריה.
במדבר פרק יב
(א) וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה... (ב) וַיֹּאמְרוּ הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר וַיִּשְׁמַע ה':... (ט) וַיִּחַר אַף ה' בָּם וַיֵּלַךְ: (י) ... וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג ... (יג) וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר אֵל נָא רְפָא נָא לָהּ:.. (טו) וַתִּסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה שִׁבְעַת יָמִים וְהָעָם לֹא נָסַע עַד הֵאָסֵף מִרְיָם: (טז) וְאַחַר נָסְעוּ הָעָם מֵחֲצֵרוֹת וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר פָּארָן:
הפסוק האחרון מראה את היחס של העם למרים: כל עוד לא חזרה אל המחנה, לא נסע העם למסעותיו. גם תיאור מותה והאירוע שאחריו נדרש לכוחה של מרים:
במדבר פרק כ
(א) וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל הָעֵדָה מִדְבַּר צִן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בְּקָדֵשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם:
(ב) וְלֹא הָיָה מַיִם לָעֵדָה וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן:
העובדה שמיד עם מות מרים לא היה מים לעדה, נדרש על ידי חז"ל שבארה של מרים הוא זה שנתן לעדה מים לשתות.
סדר עולם רבה י
שלשה פרנסים טובים עמדו להן לישראל, ואלו הן משה ואהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הן באר ועמוד ענן והמן. מן בזכות משה, עמוד ענן בזכות אהרן, באר בזכות מרים. מתה מרים, נסתלקה הבאר, וחזרה להן לישראל בזכות משה ואהרן; מת אהרן, נסתלק עמוד הענן, וחזר להן בזכות משה; [מת משה] נסתלקו שלשתן, ולא חזרו.

בבלי שבת לה א
אמר רבי חייא: הרוצה לראות בארה של מרים, יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים, וזו היא בארה של מרים. אמר רב: מעין המיטלטל - טהור, וזהו בארה של מרים.
מרים, לפי כל התיאורים, היא האחות הגדולה במשפחה; בתוך מסגרת זו היא רואה את עצמה כממונה על הילדים הקטנים יותר, ומשמשת לתפקיד זה, שמוטל לא פעם על האחות הגדולה בכל משפחה ומשפחה. הרגשה זו של אחריות, ואף פטרונות, קיימת לא רק כאשר משה מוטל כתינוק בתיבה, אלא גם יותר משמונים שנה לאחר מכן, כאשר היא ואהרון מדברים במשה וננזפים בידי הקב"ה, על עזות המצח שבכך; גם שם מרים מדברת עם אהרון בדבר משה, ואף שיחה זו היא, ללא ספק, בעלת אותה משמעות. האחות הגדולה רואה את עצמה (למרות שמונים השנים שעברו מאז ינקותו של משה) כחייבת עדיין לדאוג לשלומו הגופני והרוחני.
אין אנו יודעים הרבה על נישואיה של מרים – אף שנראה ברור מן הדברים, שהיא אכן נשואה לאיש – ואיננו יודעים רבות על משפחתה ועל צאצאיה. בעיקרו של דבר מה שאנחנו יודעים בתחום זה שאוב רובו ככולו מתוך מסורת אגדה. לפי מסורת זו מרים היא, במידה זו או אחרת, גם אמה של מלכות יהודה. שכן לאחר דורות, גם מבני בניהם של אלה, באה גם המלכות הגדולה, מלכותו של דוד. במובן מסוים מגלה לנו דבר זה את השלישייה "משה, אהרון ומרים", כשלישיית המקור של שלושת הגורמים החשובים ביותר בעם, או "שלושת הכתרים" שבהם מתעטר עם ישראל; משה הוא במהותו – כתר הנבואה ("אב לנביאים" בלשונו של הרמב"ם); אהרון – כתר הכהונה, ולמרים, בסופו של דבר – כתר המלכות. לפי אותה מסורת, בצלאל בונה המשכן הוא מבני בניה של מרים. וחור, האיש המסתורי העומד לצדו של משה בזמן מלחמתו בעמלק, הוא לפי המסורת בנה של מרים.


הערות לערך:
שם המעיר: מוריה אליהו
הערה: לפי המדרשים מרים נישאה לכלב בן יפונה,
ויש על כך לא מעט מדרשים
נקראה גם בשמות נוספים כגון עזובה וכד..


שם המעיר: רני
הערה: בהסבר על המקור בבמדר יב'- כתוב שהעם לא 'נסה'- נראה כי הכוונה שהעם לא נסע..


שם המעיר: אורנה משולם
הערה: מרים היא אמו של בצלאל
מקור ההערה: מדרש שמות רבה על הפס' "ויעש להם בתים"


שם המעיר: יוסף וייס
הערה: הרמב"ן על הפסוק "וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת" כותב: "ואמר אחות אהרן דרך כבוד לו, שהוא אחיה הגדול"
מקור ההערה: רמב"ן


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
משה רבנו