חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שרה אמנו

אשת אברהם, אם יצחק

שמה הראשון של שרה היה שרי. היא נישאה לאברם בהיותם באור כשדים. לפי המדרש, היה אברהם בן 25 בעת נישואיו לשרה, ושרה הייתה בת 15. המסע לארץ כנען היה בשני שלבים: תחילה הגיע עד חרן, ואחר כך המשיכו לארץ כנען. לארץ כנען הגיעו כאשר אברהם בן 75 ושרה בת 65. למסע זה לוקחים עמם שרי ואברם גם את לוט, בן אחי אברהם. בארץ כנען נסעו אברם וביתו משכם בצפון, דרומה לאזור בית אל, ומשם – לנגב – באותו מסלול בו עברו ישראל בעת כיבוש הארץ: מעשי אבות – סימן לבנים.

המאורע המשמעותי ביותר בחיי אברהם הוא ברית בין הבתרים, ברית שכרת עמו האלוהים, והבטיח לו שני דברים: הבטחת הזרע – שזרעו ירבה, והבטחת הארץ – שארץ ישראל תהיה לו ולזרעו אחריו. ברית זו נכרתה עם אברהם בהיותו בן 75, חמישים שנה אחרי נישואיו עם שרה, וחמישים שנה של המתנה לבן שלא נולד להם.
הכתוב מתאר את מצבו הנפשי של אברהם בברית בין הבתרים במשפט זה: "והאמין בה', ויחשבה לו צדקה". בברית בין הבתרים לא נאמר לאברהם כי שרה תהיה אם ילדיו, אבל הוא הבין זאת מכללא, ובאמונתו חי את חייו מבלי לרצות לקחת אשה אחרת. שרה היא זו שהציע לו את שפחתה לאישה, כדי ללדת ממנה, בהתאם למנהג ששפחה היולדת לאדון נחשב הילד לבן המשפחה ולבן הגבירה.

המאורע המרכזי השני בחיי אברהם הוא נסיון העקדה: לאחר שנולד יצחק, נדרש אברהם לקחת אותו להר המוריה, ולהעלות אותו לעולה. אברהם לא פקפק, ויצא לעשות את אשר נדרש. שרה אינה נוטלת חלק בהחלטה זו, ולפי המדרש אף קיפחה את חייה כאשר שמעה על מה שכמעט קרה בזמן העקידה.

שרה מתה בת 127, ונקברה בחברון במערת המכפלה.

תיאור חייה של שרה בבראשית, פרקים יב-כג.
טקסט מלא של ספר בראשית, יב ואילך, עם פרשנות, מדרשים, ומאמרים להעמקה – במדור "שבילי התנ"ך"

מאמרים מרכזיים להבנת אישיותה של שרה:
ברית בין הבתרים – יהודה אליצור

ותעניה שרה – בנימין הלוי

הולדת יצחק ושילוח הגר – אלחנן סמט

אברהם מול שרה והגר – משה עמנואלי

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אברהם אבינו