חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלבו יוסף

פילוסוף, מחבר ספר העיקרים. 1380-1444 לערך

רבי יוסף אלבו חי בשנים 1380-1444 לערך, בספרד. רבו היה רבי חסדאי קרשקש, מחבר הספר אור ה'.
רבי יוסף אלבו היה רב בכמה ערים בספרד.

התקופה

תקופתו הייתה תקופה של מלחמות דת קשות מצד הנוצרים. היהודים אולצו להתווכח עם הנוצרים ויכוחים פומביים, ופרעות ולחץ להמרת דת היו מנת חלקם. חמישים שנה לאחר מותו גורשו היהודים מספרד, כסופו של תהליך שנמשך תקופה ארוכה.

ויכוחים בין יהודים נוצרים היו גם בתקופות קודמות. פרוטוקולים של ויכוחים בין יהודים ונוצרים מצויים באתר דעת.

בשנת 1413-1414 היה ויכוח בין יהודים ונוצרים בעיר טורטוזה. בין המתווכחים היה רבי יוסף אלבו, ובסופו של הויכוח היה הוא מראשי המדברים בו.

פרוטוקול הויכוח בו השתתף רבי יוסף אלבו

לאחר ויכוח טורטוזה היה משבר רוחני קשה, ובעקבותיו המירו יהודים רבים את דתם. כדי להלחם בתנועת ההמרה, ולחזק את היהודים ששמרו על אמונת אבותיכם, חיבר רבי יוסף אלבו את "ספר העיקרים", שמגמתו קביעת יסודות ברורים לתורת ישראל - יסודות שאי אפשר לערער עליהם.

את עיקרי טענותיו נגד הנצרות סיכם רבי יוסף אלבו בספר העיקרים בספר העיקרים, מאמר ג, פרק כה.

סקירה רחבה על שיטת העיקרים של רבי יוסף אלבו ראה:
מאיר וכסמן, שיטתו של רבי יוסף אלבו בעיקרי הדת וייחוסה לבני דורו: ר' חסדאי קרשקש ורבי שמעון בן צמח דוראן – חלק א'
במאמרו של ד"ר מאיר וכסמן, שיטתו של רבי יוסף אלבו בעיקרי הדת וייחוסה לבני דורו: ר' חסדאי קרשקש ורבי שמעון בן צמח דוראן – חלק ב'.


העיקרים במשנתו של רבי יוסף אלבו
העיקרים שרבי יוסף אלבו קבע, בעקבות רבי שמעון בן צמח דוראן, הם שלושה:
מציאות ה'
תורה מן השמים
שכר ועונש.
מן העיקרים נובעים שורשים, ובמאמר ראשון, פרק כ"ו, מסכם רבי יוסף אלבו את העיקרים ואת השורשים המסתעפים מהם. וזה תמצית דבריו:

מספר העיקרים לדת האלוהית הם שלושה:
מציאות השם,
ותורה מן השמים,
ושכר ועונש.
כי אלו השלושה - לא תצויר תורה אלוהית זולתם.

והשורשים שהם תחת עיקר מציאות השי"ת, הם:
אחדות ה',
שאיננו גוף,
ושאין לו יתברך יחס עם הזמן,
ושהוא מושלם ואין בו חסרונות.

ותחת תורה מן השמים, השורשים:
נבואה,
שליחות השליח [בשורש זה כלולים גם שהתורה אמת, ושנבואת משה אמת]

ותחת השכר והעונש:
ידיעת השם,
וההשגחה לשכר ועונש, בעולם הזה או בעולם הבא.
[בשורש זה כלולים ביאת המשיח ותחיית המתים]

מהדורות ספר העיקרים
הראשונה - מהדורת ווארשא, תרל"ז - 1876, והיא כוללת פירוש בשם "עץ שתול", המתחלק לשניים: "שרשים" - ביאור דברי רבי יוסף אלבו, ו"ענפים" - הרחבות על פי חז"ל. כמו כן הוסיף מראי מקומות לציטוטים שבדברי רבי יוסף אלבו.
מהדורה זו של ספר העיקרים נפוצה ביותר, אבל היא לוקה בחסר חמור: זוהי מהדורה שנמחקו בה המקומות בהם רבי יוסף אלבו מתווכח עם הנוצרים. מהדורה מצונזרת זו של ספר העיקרים חסר בה העיקר - הויכוח על הנצרות, שהוא לב הספר.
טקסט מלא של מהדורת ווארשא עם הפירוש עץ שתול

מהדורה מדעית של הספר, בצורתו השלמה, יצאה בשנת 1929/30 בחמישה כרכים על ידי י' הוזיק.

מהדורה בה הושלמו ההשמטות של הצנזורה הנוצרית יצאה בשנת תשי"א, בהוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק. מהדורה זו מנוקדת, נקיה משגיאות, אבל אין בה מראי מקומות לציטוטים שבדברי רבי יוסף אלבו, גם אין בה כל פירוש.

מהדורה מחודשת על ידי צוות בפיקוחו של הרב שמעון ויזר יצאה לאור בשנת תשנ"ה בבני ברק.

מהדורת אינטרנט המבוססת על מהדורת וורשה, והושלמו בה השמטות הצנזורה, נערכה על ידי גרליץ ואיזנברג, והיא מצויה באתר דעת.
במהדורה זו עוצבו דברי רבי יוסף אלבו בדרך המקילה את הבנת דבריו. כמו כן נוספו בה כותרות לפרקים ולסעיפים, והם ניתנים בסוגריים מרובעים.

ספר העיקרים במהדורת אינטרנט באתר דעת


מקור הערך: יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קרשקש חסדאי


נושאים קרובים באתר דעת
אלבו