חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברוך הוא וברוך שמו

אמירה הנאמרת לאחר שמיעת ברכה והזכרת שם ה'

עונים "ברוך הוא וברוך שמו" אחרי ששומעים מהש"ץ את התיבות "ברוך אתה ה'". לאחר סיום הברכה עונים "אמן".

אין עונים "ברוך הוא וברוך שמו" בברכות המגילה, או בברכות העולה לתורה, וכן בברכות שאחד מוציא אחרים ידי חובתם או ברכות הנהנין, כי צריכים להקשיב לברכות אלה בשלמות (טעמי המנהגים קונטרס אחרון פ"ב ע"ב).
נוהגים רק לענות "ברוך הוא וברוך שמו" אחרי ברכות השחר ובחזרת הש"ץ בתפילת שמונה עשרה, ולא בברכות קריאת שמע לפניה או לאחריה.

כתב הרא"ש, שאביו היה נוהג לומר "ברוך הוא וברוך שמו", וזה הוא שאמר משה רבינו ע"ה "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו" (שו"ת כלל ד' י"ט), וכן בברכת המזון כשמברכים בזימון נהגו לומר ברוך הוא וברוך שמו (טור או"ח סי' קצ"ב).מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: וכן מנהג יהודי מרוקו לענות על כל ברכה וברכה ששומע על הזכרת ד' להוסיף


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן