חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עמר יוסף

הרב יוסף עמר זצ"ל, מנקד התלמוד הבבלי כמסורת תימן

הרב יוסף ב"ר אהרן עמר הלוי זצ"ל נולד בצנעא בירת תימן ביום שבת י"ח באב תרע"א (12.8.1911), ונפטר בירושלים ביום שני כ"ו בכסלו תשמ"ט (4.12.1988).

למד אצל מלמד תינוקות של בית רבן עד גיל שתים-עשרה. לאחר מכן למד בימים ובלילות בישיבות הגדולות משנה, תלמוד והלכות אצל גדולי הרבנים בעיר צנעא: הרה"ג יחיא קאפח זצ"ל, הרה"ג יחיא אביץ' זצ"ל, הרה"ג שלום קרח זצ"ל, והרה"ג רצון (רצ'א) צארם זצ"ל.

הרב יוסף עמר עלה לארץ בשנת תש"ד (1943). בדרך לארץ ישראל ישב ארבעה חודשים בעיר עדן, משם הפליג באנייה במשך שבועיים ימים לפורט-סעיד שבמצרים ומשם נסע ברכבת לארץ-ישראל. כשהגיע לארץ-ישראל, קיבל חדר בבניין השייך לסוכנות היהודית ברח' העלייה בתל-אביב, גר בו במשך שבועיים ימים, עבר לחדרה וגר בה כשנה וחצי. מחדרה עלה עם בני משפחתו לשכונת מחניים שבירושלים וגר בה כשלוש שנים. החל משנת 1948 התגורר בשכונת גונן (קטמון הישנה) בירושלים עד לפטירתו.

עוד בהיותו בתימן, נשא לאישה את אורה{נצ'רה}לבית השאש, ושם נולדו להם ארבעה ילדים: שלמה, מתניה, בניהו וברכה. בישראל נולדו להם עוד חמישה ילדים: בן-ציון, אבנר, אביגיל, משה ורנה.

יצק מים על ידי גדולי הרבנים בצנעא. היה בקי גדול במסורות הניקוד והקריאה של יהודי תימן, כולל המשנה והתלמוד. התפלל בבית הכנסת "בית אלמסורי", בית מדרשו של הרה"ג יחיא אביץ' זצ"ל. היה מאחרוני תלמידי החכמים שעלו מתימן.

בשנת תשי"ט (1959) החל הרב יוסף עמר במפעלו הגדול, ניקוד התלמוד הבבלי, כולל שישה סדרי משנה, על פי מסורת יהודי תימן. מפעל חיים כביר וחשוב זה נמשך למעלה מעשרים שנה. הרב עמר השקיע מאמץ עצום ועמל רב, ימים ולילות, בעבודתו עד לסיומו המוצלח של מפעלו בשנת תשל"ט. משנת תש"ם ואילך יצאו לאור על-ידו עשרים כרכי התלמוד הבבלי בסיועו של בנו משה הי"ו, שטרח להשלים את מלאכת ההוצאה לאור תוך שנים מעטות.

התלמוד המנוקד לפי מסורת הקריאה של בני תימן זכה להערכה ולשבחים מצד גדולי הרבנים וחוקרי לשון כגון: הרב יוסף קאפח, פרופ' שלמה מורג, וד"ר יחיאל קארה, שהעידו עליו שדייקנותו מרובה, וכי הוא הוציא מתחת ידו סולת נקיה וכי זיכה את לומדי התלמוד, בפעם הראשונה, במסורת שלמה, מנופה ומדוקדקת ששורשיה יורדים עד לזמן האמוראים.

הרב יוסף עמר ניקד ופיסק את התלמוד הבבלי ואת כל ששת סדרי המשנה על פי מסורת יהודי תימן, הגיה את הנוסח על פי מסורת הלימוד שנהגה בתימן, ואף השווה את נוסח המשנה בתלמוד הבבלי מהדורת וילנה לנוסח המשנה עם פירוש המשנה להרמב"ם, שיצאה לאור במהדורת הרב יוסף קאפח, והוסיף הערות רבות על גיליון התלמוד בענייני קרי וכתיב ונוסח התלמוד. הרב עמר הרבה להעיר במיוחד על נוסחאות הגאונים המשתקפות בעיקר בפירושי הרא"ש, הרי"ף ורבנו חננאל במקום שהם מאירים את פסקי הרמב"ם, ואף העיר הערות פרשניות שיש בהן להעמיד על מסורות הלשון ונוסח התלמוד שעמדו לפני הגאונים וגדולי הפוסקים.

זכה בשני פרסים יוקרתיים: בשנת תשמ"ה (1985), הפרס לספרות תורנית ע"ש הרב קוק, מטעם עירית תל-אביב; ובשנת תשמ"ז (1987), פרס ירושלים לספרות תורנית ע"ש הרב עוזיאל.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן