חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברוך שם כבוד מלכותו

שבח לה' אחרי שמזכירים את השם המיוחד בוידוי הכהן הגדול

שבח להקב"ה אחר שהוזכר שמו המיוחד. אחר וידוי של כהן גדול ביום הכיפורים כשהזכיר את השם המפורש, ענו העם אחריו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (יומא ל"ה ול"ט).

במקדש לא היו עונים אמן אחר הברכה רק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שנאמר קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם ועד העולם (ואומר) ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה (נחמיה ט' ה', תוספתא ברכות פרק ז כ"ג).

על כל ברכה ותהילה אומר החזן ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם גואל ישראל, והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (תוס' תענית פ"א י"ב, גמרא מ"ז:).

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקריאת שמע
בקריאת שמע אחר שמע ישראל וגו' אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש (ביום הכיפורים בקול רם). והוא על פי אגדה מיוחסת ליעקב, שדרש ר"ש בן פזי:
ויקרא יעקב אל בניו וגו'
בקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה רוה"ק ממנו,
אמר לבניו שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה?!
אמרו לו: שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקב"ה,
כך אין בלבנו מחלוקת אלא ה' אלהינו ה' אחד.
באותה שעה אמר יעקב אבינו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
ואמרי רבנן היכי נעביד?
נאמרינהו - לא אמרו משה רבינו,
לא נאמרינהו - אמרו יעקב.
התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי.
(פסחים נ"ו).מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קריאת שמע