חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכו

ברכה שאומר החזן בין פסוקי דזמרא לברכות קריאת שמע

אחרי פסוקי דזימרא וסיום ישתבח, אומר הש"ץ קדיש, כדי להפסיק בין פסוקי דזמרה וקריאת שמע וברכותיה.

לפני שמתחיל יוצר אור, אומר הש"ץ "ברכו את ה' המבורך", והקהל עונים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". (ברכות מ"ט: בספרי האזינו פסוק כי שם ה).

כתב הטור באו"ח (נ"ז) נוהגים בכל המקומות שאומרים הקהל יתברך וישתבח וכו' בשעה שהש"ץ אומר ברכו, וכן כתב אבודרהם, וכולל שני פסוקים שהוא ראשון והוא אחרון וגו' (ע"פ ישעיה מ"ד ו) סולו לרוכב בערבות וגו', תהילים ס"ח ה).

בסדור רב עמרם גאון הנוסחה משונה:
כשמנגן החזן "אדני", יאמר הקהל: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
וכשמנגן החזן "המבורך", יאמר הקהל: "יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם".

ומנהגנו כשאומר החזן: ברכו את ה' המבורך, יאמר הקהל: "ברוך ה' המבורך לעולם ועד"
והחזן חוזר לומר: ברוך ה' המבורך לעולם ועד.מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן