חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יצחק אייזיק כץ

מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש. נפטר 1788

נכד המקובל נפתלי כץ בעל "סמיכת חכמים". בהיותו בן 12 הוסמך על ידי הרב חיים הכהן רפופורט מלובלין להיות אב"ד, ובגיל 13 נשא אשה. היה מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש.
נפטר בן 35 בשנת תקמ"ח.
חיבר את הספר "ברית כהונת עולם"

מן ההקדמה לספר "ברית כהונת עולם":
הכינה גם חקרה איש חי רב פעלים מקבציאל הגאון האמיתי המפורסם בכל קצוי ארץ החסיד שבכהונה המקובל אלקי רבינו יצחק אייזק כהן צדק זצללה"ה
אבד"ק קאריץ ור"מ דאסטרהא ואב"ד דקלויז דשם בהגאון מוהר"ר יואל בהגאון מו"ה יצחק אייזק בהגאון מו"ה בצלאל בהגאון האמיתי מאור הגולה מוהר"ר נפתלי בעמ"ח ספר "סמיכת חכמים" ו"שער נפתלי" ו"שער ההכנה" אשר הי' בידי הגאון מהר"נ הנ"ל מגלת יוחסין מצד אביו עד אהרן הכהן הראש. ומצד אמו נכד הגאון הקדוש מהר"ל מפראג בעל המחבר ספר "גור אריה" ו"גבורות ה'" ו"דרך חיים" ו"תפארת ישראל" ו"נתיבות עולם" וכו', שהיה מצאצאי נעים זמירות ישראל דוד המלך ע"ה. ומהגאון המובהק מו"ה משה חריף זצ"ל אב"ד דפה שהי' מצאצאי שר התורה עד רש"י ז"ל חוטר התנא האלקי רבן גמליאל הזקן ורבי יוחנן הסנדלר נ"ע.
והעלים לתרופה אלו אינה ה' לידי המביא למזבח הדפוס דחלק הראשון מו"ה יואל שור נ"י מלבוב נגד אחי הגאון המחבר, הוא הגאון האמיתי מוהר"ר משלם כ"ץ זצ"ל, מ"מ ומ"צ לעדתו בפה, בעמ"ח ספר "פתחי נדה" ו"גופי הלכות", אשר העלה ואשר הביא המחברת הקודמת לבית הדפוס בשנת רבינ"ו יצח"ק הכה"ן.
הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן