חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר שפירא

רב בעיר לאנצהוט, נפטר יב אלול תרכ"ה 1865

בנו של ר' צבי הירש אלימלך שפירא אב"ד דינוב בעל בני יששכר. כשהגיע לפרקו התחתן עם הרבנית מרת חוה טאבא בת ר' יהושע העשיל האליס, שהיה בנו של ר' שלמה מו"צ ומגיד מישרים בלעמבערג, לבוב.

ר' אלעזר היה רב בעיר ריבאטיטש, אחריה בעיר סטריזוב, ולבסוף היה רב בלאנצהוט עד מותו.

חיבוריו
יודעי בינה
עזר וישועה

בניו
ר' שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה" חתן ר' יקתואל שמעלקא מ'סאסוב
ר' מנחם פנחס שפירא מלאנצוהט
ר' שמחה שפירא מלאנצוהט
ר' צבי אלימלך שפירא אב"ד בערטש בזווג"ר חתן ר' יהודא הורוויץ ובזווג"ש חתן ר' יהושע אליעזר חודרוב

פטירתו
ר' אלעזר איז נפטר י"ב אלול תרכ"ה ונטמן בעיר הולדתו לאנצוהט אוהל קברו סמוך לאוהל הרב מראפשיץ

נוסח מצבתו
פ"נ, חלקת מחוקק פה ספון, נפשו בהגן העדן לפ"ק
א'הא ל'נפילת ע'טרת ז'ר שפיר'א,
ל'אהבת ישראל חשק בתדירא,
ע'שה חסד במאדו ובתפלתו,
א'ת בזכרינו תורתו ועבודתו,
ר'חפו עצמותינו בזכרון אהבתו
ווי דבלי בארעא האי שפיר"א, זאת משכנות אביר הרועים ציון המציונת קודש הקדשים, אדמו"ר גאון עוזנו הרב הקדוש בוצינא קדישא חסידא ופרישא, איש אלוקים אוהב ישראל איש החסד המפורסם כבוד שם קדשו, מ' אלעזר אב"ד דפה, בן לאדמו"ר האשל הגדול הרב הגאון הקדוש והטהור המפורסם, מו"ה צבי אלימלך זתלה"ה, איתקטר בחד קטירא לחיי עלמא, ובא השמש בצהרים, ונלקח ארון אלקי השמים, ביום א' י"ב אלול תרכ"ה לפ"ק תנצב"ה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן