חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הטוב והמיטיב

ברכה רביעית שנתקנה בברכת המזון, לאחר שהובאו הרוגי ביתר לקבורה. מברכים ברכה זו גם על הנאה ושמחה יתירה

הברכה הזאת אשר כנראה היה נוסחה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הטוב ומטיב לכל -
נתקנה ביבנה ע"י חכמי הזמן ההוא, כנגד הרוגי ביתר.

מבואר הדבר בירושלמי (תענית פ"ד) ובאיכה רבתי וז"ל:
כרם גדול היה לו לאדריינוס, י"ח מיל על י"ח מיל, כמן טבריה לצפורי, והקיפו גדר מהרוגי ביתר וגזר עליהם שלא יקברום, עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם לקברם. רבי הונא אמר מיום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה הטוב והמטיב, הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה (ועי' ברכות מ"ח: וסוף תענית).
ברכה זו נקבעה אחר שלוש ברכות המזון, גם נקבעה לכל דבר שיש לאדם הנאה מרובה וטובה כפולה לעצמו או בשותפות עם אחרים.
לכן אם ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב כי יש לו שמחה יתירה, אך אם מתה אשתו בלדתה אינו מברך כי נגרעה שמחתו, וגם אין שמחתו בשותפות עם אשתו (או"ח סי' רכ"ג א).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן