חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכת כהנים

ברכה שמברכים הכהנים את עם ישראל בברכת ההודאה בחזרת הש"ץ. נקראת גם "הברכה המשולשת"

ברכת אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת, שאומר הש"ץ בשמונה עשרה אחר ברכת הודאה ולפני שים שלום. ואינה בכלל י"ח ברכות, אלא נתקנה לש"ץ שיאמרה כנגד נשיאות כפים של הכהנים.

וזה לשון הכלבו (סי' י"א):
ומה שאנו אומרים ברכת כוהנים אחר הודאה, זהו לפי שבימיהם היו עולים לדוכן בכל יום וכנגד זה אנו אומרים ברכת כוהנים זעירה, וכתב בעל המנהיג שאסור ליחיד לומר ברכת כוהנים בתפילתו, כי בצבור נתקנה כנגד נשיאות כפיים שהיא בעשרה, ואומרה הש"ץ. (עי' הנהות מיימוני הלכות תפילה פט"ו).
ואומר הש"ץ ברכת כוהנים בחול בתפילת שחרית ובשבת ויום טוב בשחרית ובמוסף, ומנהג אשכנז לומר ברכת כוהנים גם במנחה בשבת משום שיש בה קריאת התורה, ובשים שלום שאומר אחר ברכת כוהנים נאמר נתת לנו תורת חיים (מטה משה ס"ק קע"ו בשם הרוקח), ומנהגנו שלא לומר ברכת כוהנים ולומר שלום רב בשבת במנחה. ובתענית אומר הש"ץ במנחה ברכת כוהנים ושים שלום.
זה הכלל: בכל עת שאומר ברכת כוהנים אומר אחריו שים שלום ולא שלום רב.
בארץ ישראל עולים הכהנים לדוכן בכל יום, ובחוץ לארץ בשבתות ובמועדים.

בימים שהכהנים עולים לדוכן, אם אין שם כוהן, הש"ץ אומר ברכת כוהנים כמו בחול.
אין עונים אמן אחר ברבת הש"ץ רק "כן יהי רצון" על כל פסוק ופסוק, כי לא כהן מברך, רק הוא מסדר ברכת הכהנים, מזה נשתרבב המנהג לענות כן יהי רצון אחרי ברכת כהנים (אבוררהם).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
אמן
שים שלום
ברכת כוהנים - הסבר המושג
נשיאת כפים
ברכת כהנים בקברי בית דוד