חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמתלאי

שתי נשים: אם אברהם אבינו, ואם המן

אמתלאי בת כרנבו אם אברהם
על פי בבא בתרא צא, א.

בתנ"ך לא מוזכר שמה של אֵם אברם. ישנה גירסה ששמה היה עתידיי פרקי דרבי אליעזר, פרק כו.


ומדוע עלינו לדעת את שמה? "לפי שאמותן של יצחק ויעקב הוזכרו, צריכין אנו לידע שם אם אברהם..." וסימניך: טמא טמא, טהור טהור. וכן לתשובת המינים - ששואלין לנו יותר באלו מנשים אחרות...[שאינם מפורשים במקרא] ואנו משיבין להן, שמסרו לנו הנביאים בעל פה" רשב"ם בבא בתרא צא, א. "ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: אמיה דאברהם - אמתלאי בת כרנבו, אמיה דהמן - אמתלאי בת עורבתי, וסימניך: טמא טמא, טהור טהור". בבא בתרא צא, א . נותנים בהן סימנים, כדי שלא תתבלבל ביניהן. עורב שהוא טמא, סימן לזיכרון של אמו של המן שהוא טמא, טהור שהוא כבש "כר", שהוא שם נרדף לכבש, סימן לטהור לאמו של אברהם".

אמתלאי שהייתה אמו של אברם, הייתה אשתו של תרח, וכל הכתוב על תרח, משתמע גם על אשתו.

כשאברם נולד היה תרח בן שישים ושמונה אור החיים בראשית יא, לב. הם התגוררו באור כשדים..
לתרח נולדו מלבד אברם גם נחור והרן, ולא ידוע אם היא אמם.

תרח ואמתלאי היו בדור שכולו רשעים והיו עובדי עבודה זרה. תרח ואשתו ומשפחתם, יחד עם עוד קבוצה גדולה של גויים, אכן מתחילים לצעוד לכיוון א"י, מהר אררט "מקדם". וכך הם יוצאים לכיוון הארץ היעודה שבה רצה ה' שתתפתח האנושות – אלא ש"ויהי בנסעם מקדם" באמצע אותה נסיעה, מסית אותם נמרוד להתיישב בבקעה שמצאו בדרכם, ולבנות מגדל "שראשו בשמים". רק משפחה אחת עוזבת אותם וממשיכה בתכנית המקורית. זו משפחתם של תרח ואמתלאי. הם עוזבים את בבל ויוצאים לכיוון ארץ ישראל. ובחרן מת תרח. יש אומרים שתרח ומשפחתו חזרו בהם מהעבודה הזרה.

אנו יודעים שתרח היה רשע אך לא ידוע על אשתו דבר. היא ראתה את שני בניה מושלכים לכבשן האש, אחד נעשה לו נס ויצא, והשני [הרן] מת במעשה זה.

יש גירסה האומרת שאמתלאי אשת תרח התגלגלה בדינה ר' חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א), "דבש לפי", סימן כב. ועיין סדר הדורות. על פי י"ד אייזנשטיין "אוצר ישראל" ערך אמתלאי.


אמתלאי בת עורבתי
אם המן

"אמיה דהמן - אמתלאי בת עורבתי" בבא בתרא צא, א


מקור הערך: מרים סמואל, מתוך ספרה 'נשים נסתרות בתנ"ך/אמהות, ירושלים, תשס"ו.


הערות לערך:
שם המעיר: מהי שמה של אמתלאי?
הערה: שמה כוללת שתי מילים: אמת ו-לאיי, לאיי בתרגום מארמית באמת, לכן מקבלים שמה "אמת באמת".
.

בכבוד רב
חיים בן אברהם גולוב - יונה

מקור ההערה: אברהם אבינו ואמו
לעיון נוסף: het-nun.org.il


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן