חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שים שלום

ברכה הנאמרת אחרי ברכת כהנים

בגמרא (מנילה י"ח) אמרו:
מה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? דכתיב ושמו שמי על בני ישראל ואני אברכם (במדבר ו' כ"ז), וברכת הקב"ה היא שלום, שנאמר ה' יברך את עמו בשלום.

שים שלום - פתיחה לברכה האחרונה בתפלת העמידה. אומרים אותה בתפלת שחרית ומוסף בזמן שיש נשיאת כפים, דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם (מגילה י"ח.).
אין נשיאת כפים במנחה, משום שחוששים לשכרות לאחר סעודות היום, ולכן בתענית צבור נושאין כפים גם במנחה, ואומרים ברכת כוהנים ושים שלום.

במנחה ומעריב שאין בהם ברכת כוהנים, אומרים 'שלום רב' (או"ח סי' קכ"ט).

נהגו הספרדים להוסיף לברכת כוהנים גם הפסוק "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", וכן הוא בנוסח רב עמרם גאון והרמב"ם.

בברכת שלום זה יש שישה דברים:
שלום, טובה, ברכה, חן, חסד, רחמים,
כנגד שישה דברים בברכת כהנים.

עוד בה מעין ברכת כהנים:
שים שלום כנגד וישם לך שלום,
ברכנו אבינו כנגד יברכך,
באור פניך כנגד יאר ה' פניו (מטה משה סי' קע"ו):

ויש בברכה זו: נ"ג תיבות כנגד נ"ג אותיות שיש בפסוקים ישא ה' פניו וגו' ושמו את שמי על וגו'. וכנגד נ"ג תיבות שבמזמור ס"ז למנצח בנגינות (עבודת ישראל עמוד 103


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ברכת כהנים