חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכות שונות

ברכות שמברכים על ראיה או שמיעה או ריח

ברכות הריח
לפי הפסוק (תהילים ק"נ, ו): "כל הנשמה הללויה, הללויה", קבעו חכמים, שצריך לברך אפילו על מה שרק הנשמה נהנית ממנו, היינו: על ריח נעים. (ברכות מ"ג, ב);

סוגים של ברכות הריח
על שמן אפרסמון (הוא הצרי במקורותינו) קבעו ברכה מיוחדת, מפני שהוא תוצרת ארץ ישראל.
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם בּורֵא שֶׁמֶן עָרֵב:


על ריח טוב שבא מעצים או שיחים:
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא עֲצֵי בְשָׂמִים

על עשבים ריחניים ופרחים כמו סיגל, חבצלת החוף, מברכים:
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא עִשְׂבֵּי בְשָׂמִים

על תערובת מינים הנותנים ריח, או בשמים סינתטיים:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא מִינֵי בְשָׂמִים:

על ריח נעים של פרי המיועד לאכילה:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם הַנּותֵן רֵיחַ טוב בַּפֵּרות:

ברכות הראייה
הרואה תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאוד, נהרות גדולים מאוד:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם עשֶׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית:

הרואה את הים הגדול
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם עשֶׂה אֶת הַיָּם הַגָּדול:

ירדו גשמים אחרי שנעצרו זמן רב, מברך ברכת הגשמים
מודים אנחנו לך, ד' אלהינו ואלהי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ואלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, ד' אלהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפים, ורב רבי רבבות פעמים, הטובות נסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו ד' אלהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו, מחרב הצלתנו מדבר מלטתנו, ומחלים רעים ורבים דליתנו. עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך. על כן אברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו את שמך מלכנו תמיד. ברוך אתה ד', אל רב ההודאות.
הרואה קשת בענן:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם זוכֵר הַבְּרִית וְנֶאֱמָן בִּבְרִיתו וְקַיָּם בְּמַאֲמָרו:
הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן (פעם אחת בשנה):
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁלּא חִסַּר בְּעולָמו דָבָר,
וּבָרָא בו בְּרִיות טובות וְאִילָנות טובִים לְהַנּות בָּהֶם בְּנֵי אָדָם:
הרואה חכם גדול מישראל:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁחָלַק מֵחָכְמָתו לִירֵאָיו:
הרואה חכם גדול מאומות העולם:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁנָּתַן מֵחָכְמָתו לְבָשָׂר וָדָם:
הרואה מלך ישראל:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁחָלַק מִכְּבודו לִירֵאָיו:
הרואה מלך מאומות העולם:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁנָּתַן מִכְּבודו לְבָשָׂר וָדָם:
הרואה שש מאות אלף מישראל ביחד בארץ ישראל:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, חכם הרזים.
הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם מַצִּיב גְּבוּל אַלְמָנָה:
הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, כגון מעברות הירדן וחומות יריחו:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבותֵינוּ בַּמָּקום הַזֶּה:
הרואה מקום שנעשה לו או לקרוביו נס:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁעָשָׂה לִי (לְאָבִי/ לְאִמִי/ לְאֲבותַי) נֵס בַּמָּקום הַזֶּה:
הרואה אילנות יפים ביותר או בריות נאות ביותר:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שככה לו בעולמו.
הרואה בריות משונות:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם משנה הבריות.
הרואה קברי ישראל אחרי שלשים יום שלא ראה אותם:
ברוך אתה ד' אלהינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקים אתכם בדין. ברוך אתה ד', מחיה המתים.
הרואה מקומות קדושים בחורבנם:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם דיין האמת"
וקורע את בגדו.

הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר:
"ערי קודשך היו מדבר" (ישעיה ס"ד, ט').
הרואה את ירושלים בחורבנה, או כבושה בידי זרים, אומר:
"ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה" (ישעיה ס"ד, ט') וקורע.
הרואה מקום המקדש כבוש בידי זרים אומר:
"בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו היה לשרפת אש, וכל מחמדנו היו לחרבה". (ישעיה ס"ד, י).
ברכות השמיעה
על רעמים, סופה עזה, רעידת אדמה:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁכּחו וּגְבוּרָתו מָלֵא עולָם:
על בשורות טובות:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם הַטּוב וְהַמֵּטִיב:
על בשורות רעות:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם דַּיָּן הָאֱמֶת:

על הנאות ושמחות קטנות
הקונה כלים חדשים לביתו ובני המשפחה משתמשים בהם מברך:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם הַטּוב וְהַמֵּטִיב:

מי שניצל מצרה או מסכנה
יורדי ים, עוברי מדבריות שהגיעו למקום יישוב, חולה שנתרפא, אסיר שיצא מבית האסורים, מברך ברכת "הגומל":
"ברוך אתה ד', אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב".
והקהל עונה:
"מי שגמלך טוב, הוא יגמולך כל טוב, סלה".
ובנוסח הספרדים:
"האל שגמלך כל טוב, הוא יגמולך כל טוב, סלה".הערות לערך:
שם המעיר: ישראל רבי
הערה: 1. האם יש ברכה על חוש המישוש (ישירה או עקיפה).

2.האם יש ברכה על כך שיש לנו אביזרים / כלים / ציוד שעומדים לשירותינו (שהרי במקור הם היו חלקים מהטבע)

3. האם יש ברכה נפרדת על המחצבים ואוצרות הטבע (לא נהרות, ימים ,אגמים וגם לא התוצאות של העושר הזה)
מקור ההערה: israrabi@gmail.com


שם המעיר: למה אין ברכה על מוזיקה
הערה:


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ברכת הריח
ברכת הגומל
ברכות
ברכות הנהנין
ברכות הראיה
ברכת גשמים