חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברכה אחרונה

ברכה שמברכים אחרי אכילה

לאחר אכילה מברכים כתודה על המאכל. הברכות שלאחר האכילה קרויות "ברכה אחרונה".

וכך מתאר רמב"ם את החובה לברך אחרי אכילה:
רמב"ם הלכות ברכות פרק א הלכה א
מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך". ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע, שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת". ומדברי סופרים, אכל אפילו כזית מברך אחריו.
בברכה אחרונה כמה סוגי ברכות, והדבר מותנה בסוג המאכל:
על לחם מברכים ברכת המזון.

פירות האילן
שברכתם "בורא פרי העץ" מתחלקים לעניין ברכה אחרונה לשני סוגים:
פירות שהם משבעת המינים מברכים עליהם ברכה מעין שלוש.
פירות שאינם משבעת המינים מברכים עליהם "בורא נפשות"
דברים שאין גידולן מן הארץ, כגון בשר וגבינה ודגים וביצים ומים וחלב ודבש, בתחילה מברך "שהכל" ולבסוף "בורא נפשות רבות".

סיכום הלכות אלה על פי הרמב"ם בהלכות ברכות:

רמב"ם הלכות ברכות פרק א הלכה ב
ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחלה ואח"כ ייהנה ממנו, ואפילו נתכוון לאכול או לשתות כל שהוא מברך ואח"כ ייהנה, וכן אם הריח ריח טוב מברך ואח"כ ייהנה ממנו, וכל הנהנה בלא ברכה מעל, וכן מדברי סופרים לברך אחר כל מה שיאכל וכל מה שישתה, והוא שישתה רביעית והוא שיאכל כזית.

רמב"ם הלכות ברכות פרק ח
הלכה א. כל פירות האילן מברכין עליהן בתחילה בורא פרי העץ ולבסוף בורא נפשות רבות חוץ מחמשת המינין הכתובין בתורה, והם ענבים ורימונים ותאנים וזיתים ותמרים שהוא מברך עליהן בסוף ברכה אחת מעין שלש, ועל פירות הארץ והירקות מברכין עליהן בתחילה בורא פרי האדמה ולבסוף בורא נפשות רבות, דברים שאין גידולן מן הארץ כגון בשר וגבינה ודגים וביצים ומים וחלב ודבש וכיוצא בהן בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות,

הלכה י. ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא, ועל פירות האדמה בורא פרי העץ לא יצא, ועל כולם אם ברך שהכל יצא, ואפילו על הפת ועל היין.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ברכות
ברכה על דברים הנאכלים בסעודה