חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ארץ ישראל - מבנה הארץ ואזוריה

ארץ ישראל היא יחידה אחת עם סוריה והלבנון, המהוה את הארץ "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" שהובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אולם היא נבדלת משכנותיה הצפוניות בריבוי הגוונים של מבנה אדמתה, בהדר הטבע העשיר ובסגולות השונות של גלילותיה, הנראים כאילו היו בחלקי תבל שונים.

בתחומי א"י הקטנה יש מעברים רבים בין אזורי אקלים שונים ומגוונים: מן החרמון המכוסה שלג ועד עמק הערבה הלוהט, מפרדסי השרון והשפלה הנוצצים בזהב פירותיהם ועד הגבעות הצחיחות שבמדבר יהודה, ומיריחו עיר התמרים ועד שממות המות שבחופי ים המלח הקרוב.

התכונה הגיאוגרפית האופיינית ביותר של הארץ הוא שקע הירדן העמוק החוצה את א"י לכל ארכה לשני חלקים בלתי שווים: עבר הירדן מערבה ועבר הירדן מזרחה, השונים זה מזה בגדלם ובטבעם ובמבנה אדמתם. העבר המזרחי, הגדול יותר, הנהו רמה ומדבר, והמערבי - "ארץ הרים ובקעת" (דברים יא, יא).

בהתאם לצורות הקרקע ומבנה השטח והאקלים, נוהגים לחלק את הארץ לארבעה אזורים טבעיים, העוברים ממערב למזרח: אזור החוף, אזור ההרים, עמק הירדן, הרמה המזרחית.

א) אזור החוף. - אזור זה נמשך, ברוחב שונה, מנהר אל קסמיה שבצפון ועד נחל מצרים בדרום, באורך 300 ק"מ. קו החוף נמשך בכיוון דרום-מערב, ומעזה מהוה הוא קשת גדולה הפונה יותר ויותר מערבה, עד שחופנו מתחבר עם חופה של צפון אפריקה. חוף הארץ הנהו מהפשוטים והישרים ביותר בכל העולם, ומלבד השטח שבין עכו וחיפה והכיפים ליד יפו, אין בו לא מפרצים ליצירת נמלים מוגנים ולא בליטות או דלתות. המחסור במפרצים, או איים קרובים, שבכוחם להחליש את רוחות המערב העזות, יצר קשיים רבים בהתפתחות הספנות בארץ: בימי סער קשים נאלצות האניות להישאר במרחק רב מהחוף הפתוח ומשבריו העזים, או להפליג לנמל חיפה, שמפרצה היה כבר בימים מקדם חוף מבטחים. לעומת זאת שימש החוף הסוער מבצר טבעי לארץ. מכל העמים והשבטים, שחדרו לתוכה, אף אחד, מחוץ לפלשתים, לא בא דרך הים. חוף הארץ הנהו תלול, ובינו ובין מי הים מפסיקה רצועה צרה בת 30-20 מ', היא שפת הים, המכוסה חול צהוב (ומכאן הביטוי המקראי "כחול אשר על שפת הים"), חצץ וצדפים (זפזיף בלע"ז).

בשני מקומות מתקרב החוף התלול עד הים: בסולמה של צור ולרגלי הכרמל. שטח הגבעות המשוסע שבין שפת הים ואזור ההרים ידוע במקרא בשם: השפלה. אדמתה היא אדמת חמרה קלה החשובה למטעים, ואף עשירה במי תהום בעומק לא רב.

אזור זה המכיל למעלה מ-7000 קמ"ר, ומהם כ-5000 בתחום מדינת ישראל, נחשב לאזור החקלאי ביותר בארץ, אזור המטעים. גם ישובו הוא כיום הצפוף ביותר בישראל.

ב) אזור ההרים. - הרי א"י המערבית נמשכים משלוחות הלבנון שעל גבול הארץ בצפון עד הרי הנגב בדרום בשלשלת אחת ארוכה של 320 ק"מ, ורק בשני מקומות נפסקת שלשלת זו לכל רחבה: בצפון ע"י עמק יזרעאל והמשכו המזרחי נחל עין חרוד, ובדרום ע"י עמק באר שבע, המתרומם כמאתיים מטרים מעל פני הים ומעמיק מאות מ' בתוך גוש ההרים. שני העמקים האלה מחלקים את הרי הארץ לשלשה גושים: הרי הנגב, הרי יהודה ואפרים והרי הגליל. אף אזור ההרים, כרצועת החוף, רחב בדרום יותר מאשר בצפון: הרי הנגב מגיעים ברוחבם עד 90 ק"מ, ואילו הרי הגליל בין חיפה לכנרת רק 30 ק"מ. האזור ההררי כולו, בלי הבקעות והעמקים שבו, משתרע על שטח של 18500 קמ"ר, מהם תופסים הרי הגליל 3000 קמ"ר, הרי יהודה ואפרים 7500, והרי הנגב 8000 קמ"ר, כ-14000 קמ"ר משטח זה הוא בגבול ישראל.

הרי הארץ, מלבד הלבנון והחרמון שהם הרי הספר אינם מתרוממים בהרבה מעל לסביבתם הקרובה, והגבוה בהם, הג'רמק ליד מירון, מתרומם ל-1207 מ'. העלייה בהרים נוחה יותר בשיפוע המערבי, שאינו תלול ביותר. הצלעות המערביות של ההרים מבותרות ע"י נחלים לגבעות גבעות נפרדות. גבעות אלה זרועות כפרים מרובים, שבהם מצאו מקלט האיכרים שברחו מהשפלות והעמקים שהיו פתוחים להתנפלויות אנשי המדבר ומלאים ביצות ממאירות. ההרים בנויים ברובם הגדול שכבות שכבות מאוזנות, וראשיהם אינם נגמרים בצוקים חדים אלא ברמות קטנות, שהיו משמשות במות לעבודת האלילים: כעדות הכתוב "על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו" (הושע ד). לבמות אלה קרא הנביא יחזקאל (לו): "במות עולם".

אדמת ההרים פוריה בחלקה וטובה למרעה ולמטעים. בימי שבת ישראל על אדמתו היו ההרים מעובדים במחרשה או במעדר (ישעיהו ז) ומכוסים מעטה של עצי יער וגני פר, כדברי הנביא: ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל" (יחזקאל לו). אכן, לרגלי העזובה הרבה שהשתררה בארץ בעקבות החורבנות, נחשפו ההרים, ורק עצים מעטים שרדו עליהם. עתה משתדלת מדינת ישראל לכסות את מערומי הארץ ולהחזיר לה תפארתה ורעננותה כבימים מקדם.

ג) עמק הירדן. - בשם זה קוראים לבקעה הצרה והעמוקה הנמשכת בקו מקביל ליד הגדול באורך 420 ק"מ, מבקעת הלבנון ועמק עיון בצפון ועד עמק הערבה ומפרץ אילת בדרום. בעמק זה זורם הירדן, ובו נמצאים שני הימים הפנימיים של ארצנו: ים כינרת וים המלח. עמק זה מיוחד במינו בכל כדור הארץ בהיותו בחלקו הדרומי, ליד ים המלח, הנמוך בכל העמקים שבעולם: 392 מ' מתחת לפני הים. רחבו משתנה מק"מ וחצי בצפון עד 20 ק"מ ליד יריחו בדרום.

עמק הירדן שונה מאד במבנהו ובאקלימו מכל שאר חלקי הארץ, ואף הוא עצמו מרובה גוונים: עפ"י מבנה אדמתו ואקלימו הריהו נחלק לשלשה חלקים יסודיים:
א) הצפוני מעמק עיון עד קצה ים כינרת:
ב) האמצעי הכולל את ככר הירדן ובקעת בית שאן עד סביבות יריחו:
ג) הדרומי שמערבות יריחו עד קצה עמק הערבה.

עמק הירדן חוצה את הארץ לכל ארכה, ומחלק אותה לא"י המזרחית וא"י המערבית, ואף משמש גבול טבעי בין אזור ההרים שבעבר הירדן מערבה, המתפשט על פני עשרות ק"מ אחדות ברוחב, לבין אזור ההרים שבעבר הירדן מזרחה, העובר ברצועת הרים צרה לרמה רחבת ידיים, המתפשטת ע"פ מאות ק"מ עד עמק הנהר פרת.

ד) הרמה המזרחית- רמה גבוהה 600 מ' מעל פני הים, המשתרעת מעבר לירדן מזרחה בין החרמון בצפון ולשון ים סוף בדרום ובין הירדן ממערב ומדבר סוריה ממזרח. הרי הרמה גבוהים מהרי א"י המערבית, ולכן פתוחים לרוחות הים ולעננים הבאים ממנו ונישאים ע"פ עמק הירדן החם להוריד את גשמיהם על אדמת הרמה. אדמה זו לפי הרכבה אינה סופגת מים ואינה מחלחלת כאדמת הגיר של עבר הירדן מערבה, ולכן היא רטובה יותר ועשירה יותר במעיינות ובנחלי מים גדולים, וגם מכוסה יערות, שאין דוגמתם בעבר הירדן מערבה.


מקור הערך: פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ארץ ישראל
ארץ ישראל - גבולות גיאוגרפיים
ארץ ישראל – היסטוריה מקוצרת