חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אשתאול

עיר גבול בנחלת בני דן ליד צרעה על גבול ישראל ופלשתים.

בחלוקה הראשונה של יהושע שהתקיימה בגלגל, נזכרת אשתאול, ביחד עם צרעה שכנתה, בין ערי יהודה שבמחוז השפלה (יהושע טו, לג), אך בחלוקה השניה, שהייתה בשילה, נפלה בחלקו של דן (שם יט, מא). נראה, אפוא, שכוונת הכתוב הראשון היא למשפחות יהודה שהתיישבו בה לאחר שבני דן נדדו צפונה אל ליש, וכן מונה סופר דברי הימים א (ב, נג) את משפחות הצרעתי והאשתאלי בין משפחות קרית יערים היהודאית.

"במחנה דן (אשר בבקעה) בין צרעה ואשתאול" החלה רוח ד' לפעם את שמשון בן מנוח הדני (שופטים יג, כה), ושם גם מצא את קבורתו (שם טז, לא). מצרעה ואשתאול יצאו שש מאות בני החיל חגורים כלי מלחמה לרגל את הארץ ולבקש נחלה חדשה לשבטם הדני (שם יח, ב, יא).

בימי שיבת ציון התישבו בה מעולי בבל, והישוב היהודי באשתאול התקיים כל ימי הבית השני, ואף לאחר החורבן.

חז"ל מדברים על אשתאול ועל צרעה שכנתה כעל שני כפרים הרריים באמרם: "צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזה" (סוטה ט:).

כיום מזהים אותה רוב החוקרים עם הכפר הערבי אשוע, בצפון הר טוב אשר ליד נחל שורק, 2.5 ק"מ צפון-מזרח לצרעה, הנזכרת אתה בכל הכתובים כערים תאומות, וכעשרים ק"מ מערבה לירושלים מצפון לדרך היורדת תל אביבה. בחורבה שעל יד הכפר מצא החוקר גרסטנג חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל, המעידים על קיומו של ישוב בימי המקרא במקום זה.

במדינת ישראל
במלחמת השחרור נכבש הכפר בידי צה"ל, ובתש"י נוסד בקרבתו ישוב חקלאי גדול של יהודי תימן.
המתישבים התפרנסו מעבודות יערנות במסגרת הקרן הקיימת לישראל. בשלב מאוחר יותר נרתם ארגון הג'וינט העברי וסייע לתושבי המקום לפתח את ענפי הלול והחקלאות.
בסוף שנות ה-90 בוצעה הרחבה במושב במסגרתה נקלטו כ 100 משפחות חדשות. כיום גרים במושב מעל 200 משפחות ובתי-אב המנהלים חיי קהילה ערים בישוב משגשג ופורח.
תושבי אשתאול מתפרנסים מענפי חקלאות מסורתיים, לולי מטילות, תיירות פנים, ומגוון מקצועות חופשיים.


מקור הערך: פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן