חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נוב

שתי ערים: עיר כהנים אליה ברח דוד; עיר בשפלה בה נלחם דוד בישבי

א) עיר הכוהנים, אליה בא דוד בברחו מפני שאול לבקש מאחי מלך הכהן לחם וחנית או חרב (שמואל א כא, א, ד, ט). דוד גרם בזה לחורבן העיר ולהשמדת תושביה, שהואשמו בבגידה במלכות (שם כב, יח-יט). לדברי חז"ל העבירו אחרי חורבן שילה את אהל מועד לנוב, בה עמד 13 שנה, עד שגם היא חרבה והמשכן עבר לגבעון (משנה זבחים יד, ז; ירושלמי מגילה א' בסוף; זבחים קיח:).

מקומה
נוב אינה נזכרת בחלוקת הארץ בימי יהושע, אבל מהכתוב בנחמיה המונה אותה בצד ענתות בין הערים בהן התיישבו בני בנימין שעלו מגלות בבל (יא, יב), מוכח כי הייתה בנחלת בנימין. וכן דרשו חז"ל: "בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל: בשילה ונוב וגבעון, ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין" (זבחים קיח:).
נוב נזכרת בישעיהו כתחנה אחרונה במסע סנחריב העולה על ירושלים מהצפון, וממנה "ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים" (י', לב). מכאן ומהכתוב בנחמיה, הקובע אותה בין ענתות לבין ענניה, היא בית עניה או כפר עזריה מזרחה לירושלים, מסיקים כי נוב הייתה קרובה מאוד לירושלים.

את מקומה אין יודעים לזהות. יש המציעים לאתר אותה בראש הר הזיתים, בו השתחווה דוד לאלוהים בברחו מפני אבשלום בנו לעבר הירדן מזרחה (שמואל ב טו, לב), ויש קובעים מקומה ברס אם א טעלה שבמורד המזרחי של הר הצופים, כשני ק"מ מצפון מזרח לירושלים.

אחרים נוטים לאתרה בכפר עיסאויה מאחורי בית החולים הדסה שעל הר הצופים.

מדברי ר' יהושע בן לוי (אמורא ידוע כבעל אגדה) מסתבר, כי עיר זו הייתה קיימת עוד בימיו (במאה השלישית), אבל הירונימוס בן דורו הצעיר אומר על נוב (Nobe), שהייתה עיר של כוהנים שנחרבה בידי שאול, והיום תל של הרוגים.

ב) עיר בשפלה, בה נלחם דוד עם הפלשתי ישבי אשר בילידי הרפה, ואבישי עזר לו להכותו (שמואל ב כא, טו-יז).


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דואג