חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דגים

סימני הטהרה בדגים שהותרו לאכילה

יש דגים טהורים ודגים טמאים לאכילה,
מצוות עשה לבדוק בסימני הדגים, שנאמר "את זה תאכלו מכל אשר במים" וגו'.
ומצוות לא תעשה שלא לאכול דנ טמא שנאמר "ושקץ יהיה לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו".

לדגים טהורים יש סימנים מובהקים הסנפיר והקשקשת (ויקרא כ"א) ואם יש בדג שני קשקשים וסנפיר אחד הוא טהור.
יש דגים טהורים שאין ניכרים בהם קשקשים מפני שנשרו כשעלו מן הים (כלבו סי' קמ"ה סעיף נ).

דג טמא משריץ,
דג טהור מטיל ביצים (בכורות ז':), שאין נולדים במעי אמן, אלא מטילים ביצים ומתחממין ויוצאים (רש"י נדרים ל':).
סימני דגים טהורים ראה בש"ע יו"ד סי' פ"ג וכלבו סי' ק"א.

דגים בשבת
נוהגים לאכול דגים בשבת לעונג שבת, ואמרו במה מענגו? בתבשיל של תרדין ודגים גדולים (שבת קי"ח:).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
בשר
חזיר
בהמה וחיה
שטירל
דגים עם בשר או עם חלב