חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חרן

עיר קדומה בפדן ארם, בה התיישבו תרח ובניו בצאתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ובה מת תרח (בראשית יא, לא –לב).

לאחר מותו של תרח המשיך אברהם, ואתו לוט בן אחיו, בדרכו לכנען, ואילו נחור אחיו נשאר לשבת בחרן, ואולי על שמו נקראה עיר אחת בסביבת חרן בשם: עיר נחור (שם כד, י).

אברהם הוסיף לראות בחרן את ארצו ומולדתו, ואליה שלח את אליעזר עבדו לקחת אשה לבנו ליצחק (שם שם, ד), גם יעקב ברח שמה מפני עשו אחיו, ובה נולדו 11 מתוך 12 בניו שהיו לראשי שבטי ישראל (שם כח- ל).

בימי קדם
חרן הייתה מפורסמת בימי קדם כמרכז הצפוני שבמסופוטמיה לפולחן אל הירח סין, שמרכזו הדרומי היה באור כשדים. היא הייתה ידועה גם כעיר מסחר בדרך הסוחרים החשובה נינוה – חרן – כרכמיש – חלב – דמשק – כנען, ויחזקאל מזכירה בין הערים שסחרו אל צור המעטירה (כז, כג). כן נזכרת היא בפי מלאכי סנחריב אל חזקיהו בין הערים והארצות שמלכי אשור כבשו ושחתו (מלכים ב יט, יב; ישע' לז, יב).
בשנת 612 לפני הספירה, בנפול נינוה, ברחו שליטי אשור האחרונים לחרן, אבל כעבור שלש שנים חרבה גם היא.

כיום
כיום חרן היא תל ששמר על שמו המקראי חַרָן, 380 ק"מ צפון מערב לנינוה, 448 ק"מ צפון מזרח לדמשק.

לפי כתובות אשוריות מסתבר, שעוד בימי האבות הייתה חרן צומת דרכים חשובה לסוריה ולארץ כנען. עצם שמה "חַרַנֻ = דרך" מעיד על חשיבותה זאת.

בסביבות חרן נשתמר זכר לתקופת המקרא בשמות הישובים: תל תֻרַחִ, תל נַחִרִ, שׂרֻג. בתל נחר עמדה, כנראה, עיר נחור, ואילו בתל תֻרח נשאר זֵכֶר למשפחת תרח, שבודאי הייתה מהמשפחות הידועות בסביבה ההיא. לפי רשימות בבליות מתקופת האבות מסתבר, שדרך חשובה הוליכה מדרום מסופוטמיה, מסביבות אור כשדים, עד לחרן, וממנה דרך כרכמיש וחַלֶבּ לדמשק ולחצור שבארץ כנען.

דברי אליעזר עבד אברהם להורי רבקה: "ואם לא, הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל" (בראשית כד, מט) מרמזים שמשפחות עבריות קדומות מבני נחור ישבו בימי האבות בסביבות נחור מדרום ומצפון. נראה שבני נחור אלה נמנו על הנודדים למחצה, שישבו בסביבות הערים ועסקו במקנה. הם נחשבו, ככל הנראה, לנשואי פנים בתוך סביבתם, ויש לשער כי היו מעורבים בתרבות המסופוטמית של זמנם.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ארם


נושאים קרובים באתר דעת
חרן