חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אומן קונה בשבח כלי

זכיית אומן בכלי הנעשה מחומרים שסיפק בעל הבית. קידושין מח, ב

אומן שקיבל חומרים מבעל הבית, לעשות מהם כלי עבור בעל הבית, יש מי שאומר, שהאומן זוכה בכלי, משום שהשביח את הכלי, ועל כן כשהוא מחזיר את הכלי לבעל הבית, הרי הוא כמוכר את השבח, שהושבח בו הכלי.
יש מי שחולק וסובר, ש"אין אומן קונה בשבח כלי". לדעתו, רואים את האומן כמי שעושה את הכלי בשביל בעל הבית, ששילם לו שכרו, וכל מה שמשביחים החומרים בשוויים - מתוך שנעשו כלים - שייך לבעל הבית.
נפקא מינה בין שתי הדעות תהיה, כששבר האומן את הכלי - האם ישלם לבעל הכלי דמי כלי, או רק דמי החומרים?
להלכה: אין אומן קונה בשבח כלי. אמנם, הש"ך (חושן משפט, סי' שו, ס"ק ה), העלה שיש ספק בדין אם קונה אם לאו.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן