חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מגדל עדר

ישוב בקרבת בית לחם אשר לידו נטה יעקב אוהל לאחר שהציב מצבה על קבורת רחל

מקום בקרבת בית לחם אשר לידו נטה יעקב אהלה לאחר שהציב מצבה על קבורת רחל (בראשית לה, כא). מגדל עדר נזכר גם במשנה (שקלים ז, ד) כמקום קרוב לירושלים: "בהמה שנמצאת (תועה) מירושלים ועד מגדל עדר... זכרים – עולות..." מפני שניתן לחשוב "שיצאה מירושלים" מהמקום בו הוחזקה לקרבן עולה (שם בברטנורה, וברש"י לקידושין נה).

השם "מגדל עדר" מסמן ככל הנראה מקום מבוצר, המשמש מקלט ומחסה לרועי המדבר ועדריכם, ועל כן משתמש בו הנביא ככינוי סמלי לירושלים, מבצר העם: "ואתה מגדל עדר, עפל בת ציון..." (מיכה ד, ח), ומפרש אבן עזרא: "ואתה - אמר יפת: מגדל דוד; והנכון לירושלים שהיא כמגדל לעדר שהם ישראל", ובדומה לו הוא גם פירוש "מצודת דוד".

זיהוי המקום לא נקבע, ואין יודעים לאתרו. פרופ' קליין מניח, כי "אפשר ולשדה הרועים על יד בית לחם הנזכר בברית החדשה (לוקס ב', ח) יש איזה קשר עם מגדל עדר" (ארץ יהודה 89), ויש מציעים הצעות אחרות. אך כולן אינן יוצאות מגדר השערות בלבד.

יישובי גוש עציון בנויים באזור מגל עדר הקדומה.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן