חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שעלבים

עיר בנחלת שבט דן

עיר בנחלת מטה דן, הנזכרת בכתוב בסמוך לאילון (יהושע יט, מב). לפי המסופר בשופטים, לחצו האמורי את בני דן ההרה ולא נתנו להם לרדת לעמק אילון. על כן לא התנחלו הדנים בשעלבים, ובמקומם נותרו בה האמורי שישבו גם באילון הקרובה (שופטים א, לד-לה). ואולם מהמחצית השניה של פסוק ל"ה "ותכבד יד בית יוסף, ויהיו למס" יש ללמוד, כי לאחר שבני דן נדדו צפונה, הכניעו בני אפרים את האמורי יושבי עמק אילון של גבולם הדרומי, ועשו אותם למס עובד.

שבטי האמורי הנכנעים לא האריכו שם ימים. בימי דוד הייתה שעלבים עיר ישראלית, וממנה בא אליחבא השעלבוני מגיבורי דור המובחרים (שמואל ב כג, לב; דברי הימים א יא, לג), ובימי שלמה נמנתה בין ערי המחוז השני שבמלכותו (מלכים א ד, ט).

כיום מזהים את שעלבים עם כפר סלבית, החולש על עמק אילון בדרך מהחוף אל הרי יהודה, כארבעה ק"מ מצפון ללטרון וכ-4.5 ק"מ צפון מערב לכפר יאלו, היא אילון. הקרמיקה שבשדה החורבות של סלבית מצפון לאמאוס מעידה על קיום ישוב במקום בתקופת הברונזה הקדומה והמאוחרת ובתקופה הישראלית. כמו כן גילו שם בימי מלחמת הקוממיות שרידי ישוב עתיק, ובהם קירות אבן ושברי עמודים, מזוזות ורצפת מוזאיקה. ברצפה נתגלתה כתובת עברית "ד' ימלוך לעולם ועד" בכתב שומרוני, המיוחסת לבית כנסת שומרוני מהמאה ה-4 לספירה הנוצרית, ובצד המוזאיקה שתי מנורות בעלות שבעה קנים. בחורבות נמצאו גם כתובות יוניות ורומיות, מבנים ביזנטיים ומערות.

בח' אב תש"ח נכבש הכפר סלבית בידי כוחות צה"ל, וכעבור שלוש שנים נוסד על אדמתו קיבוץ חקלאי בשם שעלבים.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן