חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שילוח

תעלת מים תת קרקעית חצובה בסלע, שנמשכה ממעין גיחון שבנחל קדרון מחוץ לחומת ירושלים הקדומה אל בריכת השילוח שבתוך החומה, בקצה הדרום מזרחי של עיר דוד.

התעלה וחציבתה
מהמעין עד הבריכה היה שיפוע קטן של 20 מ' בלבד. זרימת המים בתעלה הייתה איטית, ועל כן השוה הנביא את מלכות אחז השקטה, המתנגדת למרד באשור של רצין ובן רמליהו, אל "מי השלח ההולכים לאט" (ישעיהו ח, ו). לדברי פלביוס היו מי השילוח מים חיים ומתוקים (מלחמות ה, ד, א), וכן מסופר גם במדרש: "אמר ירמיהו לישראל: אילו זכיתם הייתם יושבין בירושלים ושותין" (פתיחתא דאיכה רבתי יט). השילוח היה מקור המים החשוב של יושבי ירושלים הקדמונים, כאשר יוכיחו דברי פלביוס לנצורי ירושלים בימי המלחמה ברומאים:
"...הלא תדעו, כי לפני בוא טיטוס דללו מי השלח, ויתר המעיינות אשר בקרבת העיר, עד כי הוטל עליכם לקנות מים במשורה" (מלחמות ה, ט, ד).
בגלל ניקיונם של מי השלח משתמשים היו בהם בבית המקדש לניסוך המים על גבי המזבח בחג הסוכות, כעדות המשנה:
"נסוך המים כיצד? צלוחית של זהב מחזקת שלשת לוגים היה ממלא מן השילוח. הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו..." (סוכה ד, ט).
נראה כי למי השילוח, הזורמים בתעלה כפלג מי נהר לרוות את צימאונם של יושבי הבירה ולעורר שמחה בזמן ניסוכם בחג, נתכוון המשורר מבני קרח בדברי מזמורו: "נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים, קדש משכני עליון" (תהלים מו, ה).

כיום
השילוח, בשמו הערבי עין סילואן נמצא מחוץ לחומת העיר העתיקה לרגלי הגבעה הדרום מזרחית, במקום בו נכנס גיא בן הנום אל נחל קדרון. ממולו בצפון, במורד השלוחה הדרומית של הר הזיתים, שוכן כפר השילוח, כפר ערבי מוסלמי המכונה גם הוא בפי יושביו בשם סילואן.

בשיפולי הכפר חצובה בסלע מצבה בצורת חדר, הנקראת בערבית: קבר בנת פ'רעון, רמז למסורת העממית הרואה במקום זה את קבר בת פרעה מלך מצרים שנשא שלמה לאשה (מלכים א ט, טז, כד). במעלה ההר, בשטח שבין מעין גיחון ובין בריכת השילוח, נערכו בשנת 1913 חפירות, שהוכיחו כי על ההר הזה עמדה עיר היבוסי, היא ציון או עיר דוד. השטח כולו היה מוקף חומה, שבראשה עמדה מצודה, ועל ידי החפירות התגלו שרידי החומה, תעלת מים עתיקה וחורבות בנין גדול מזמן מאוחר יותר. בין שברי החרס שנמצאו במקום הייתה ידית של כד, ועליה כתובת עברית עתיקה: "למלך חברון".

בשטח השלוח נתגלו כתובות קברים מימי בית ראשון. אחת מהן, שנחשפה בשנות הששים של המאה הקודמת ופוענחה על ידי פרופ' נ. אביגד, היא, כנראה, מימי חזקיהו המלך. הכתובת הכתובה עברית, מודיעה שאין בקבר כסף או זהב, ומקללת את כל מי שיעז לפתוח אותו. הכתובת היא כדוגמת כתובות שעל גבי קברים פניקיים מימי המקרא, ומטרתה היא להרתיע את שודדי הקברים. ברור הדבר שזהו קבר של אחד מנכבדי ירושלים. גם תפקידו של האדם הקבור בו מפורש בכתובת: "אשר על הבית", מגדולי השרים בימי המלוכה. יש אומרים שכאן טמון "שבנא אשר על הבית", שכנגדו הטיח ישעיהו הנביא דברים קשים (ישעיהו כב).
קישורים: גיחון תמונות קברים בשילוח – קבר בת פרעה.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן