חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אילת [אברהם]

מקום במרחק מהלך יום מירושלים

"כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד, ואיזו היא תחומה? אילת מן הדרום" (מעשר שני פ"ה, מ"ב).
אילת שעליה מדובר במשנה זו אינה אילת המקראית, בקצה הערבה (דברים ב, ח) על שפת ים סוף (מלכים א', ט, כו). אילת שליד ים סוף רחוקה מירושלים מרחק רב - ואילו המשנה מציינת מקום שהוא מהלך יום אחד לדרום. ר' יוחנן אמר: "כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות" (פסחים צד, ע"א). יש לחפש אחר מקומה של אילת זו לכיוון חברון בדרום, שהוא אזור משופע בכרמי ענבים משובחים למן הימים הקדומים ביותר, וראויים היו פירות אזור זה לעטר את שוקי ירושלים.

משערים שהמשנה מתכוונת למקום 'אילת אברהם', הידוע בשמו הערבי 'ראמת אל-חליל' (= רמת אברהם), שלושה קילומטרים מצפון לחברון, ושלושים ושנים קילומטרים מדרום לירושלים, כלומר מהלך יום אחד.

כמה מסורות מרמזות שמקום זה היה קרוי 'אילת' בעברית ו'בוטנא' בארמית. בתלמוד ירושלמי (עבודה זרה פ"א, ה"ד) ובמדרש נקרא מקום זה בשמו הארמי "בוטנה", שהוא תרגום השם העברי 'אילה':
"ותני, שלושה ירידין הן: יריד עזה, יריד עכו, ירידה של בוטנה. והמחוור שבכולן - יריד בוטנה". (בראשית רבה מז, כז)
המדרש מביא את ההלכה בענין הירידים, תוך כדי דיון על ישיבתו של אברהם באלוני ממרא ובפירוש הפסוק "וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף" (בראשית יח, כז). במדרש הלכה מכונה מקום זה 'בית אילנים' (ספרי דברים פש"ו).

ההיסטוריונים הלועזים מרבים יותר בתיאור מקום זה. אוסביוס מזהה אותו עם אלוני ממרא ומוסיף: "עד היום מראים את האלה אשר אברהם אהל שם" (אונומסטיקון 367). הירונימוס, בפירושו לירמיהו לא, טו, כותב על "טרבינטוס אברהם" (= אילת אברהם), שלאחר חורבן בית המקדש השני נמכרו במקום זה המוני אדם בגילים שונים ומשני המינים. ולפיכך תועבה היא ליהודים לראות את היריד המפורסם הזה (ספר הישוב כא, עמ' 40). הוא חוזר על דברים אלה גם בפירושו לזכריה, יא, ד, ומייחס את הדברים למסורת יהודית קדומה, המספרת שהדריאנוס קיסר מכר במקום זה אלפים רבים מישראל, לאחר דיכוי מרד בר-כוכבא (ספר הישוב שם).

מתחם ראמת אל-חליל משתרע על פני שטח של 3.5 דונם ומוקף חומה הבנויה אבני גזית. בחפירות ארכיאולוגיות נחשפו שרידים מימי בית ראשון, מתקופת החשמונאים ומתקופות מאוחרות יותר. הורדוס, שהרבה לבנות בנינים מפוארים במקומות רבים בארץ, לא פסח על אילת אברהם ונתכוון להקים שם מבנה דומה למבנה שהקים על מערת המכפלה.


מקור הערך: מעובד על פי: ב"צ סגל, הגאוגרפיה במשנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן